اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل انگیزش خواندن بر میزان کارکردهای اجرایی و عملکرد خواندن دانش آموزان دارای مشکلات خواندن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOEC-23-3_002

تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل انگیزش خواندن بر کارکردهای اجرایی و عملکرد خواندن در دانش آ موزان دارای مشکلات خواندن بود. روش پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری شامل کلیه دانش آموزان (دختر و پسر) پایه های چهارم و پنجم دوره ابتدایی دارای مشکلات خواندن شهر الیگودرز بود که در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ مشغول به تحصیل بودند که از میان آن ها به روش نمونه گیری هدفمند، تعداد ۳۰ نفر (۱۵ نفر گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه گواه) به عنوان حجم نمونه و به طریق تصادفی انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل کارکردهای اجرایی کولیج و همکاران (۲۰۰۲) و آزمون خواندن و نارساخوانی (نما) کرمی نوری و مرادی (۱۳۸۴)  بود. داده­ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر مدل انگیزش خواندن باعث افزایش کارکردهای اجرایی و عملکرد خواندن در دانش آموزان دارای مشکلات خواندن شد (۰۰۱/۰>P). بنابراین می توان گفت از آنجایی که خواندن یکی از مهارت های اصلی است، شناسایی دانش آموزان پایه های پایین تر دوره ابتدایی که دارای مشکلات خواندن هستند، برای حل مشکل آنها بسیار ضروری است.

Authors

حمیده اداوی

Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities Lorestan University, Lorestan, Iran.

عزت اله قدم پور

Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities Lorestan University, Lorestan, Iran.

محمد عباسی

Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities Lorestan University, Lorestan, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • American Psychiatric Association. (۲۰۱۳). Diagnostic and statistical manual of mental ...
 • Bannert, M., Hildebrand, M., Mengelkampc, M. (۲۰۰۸). Effects of a ...
 • Blakey, E., & Carroll, D. J. (۲۰۱۵). A short executive ...
 • Dan, A. (۲۰۱۶). Supporting And Developing Self-Regulatory Behaviours In Early ...
 • Choi. J. Chung. K. (۲۰۱۱). Effectiveness of a College-level self- ...
 • Ellis, D.M., & Hudson, J.L. (۲۰۱۰). The Metacognitive Model of ...
 • Grigorenko, E. L., Compton, D. L., Fuchs, L. S., Wagner, ...
 • Huang, C. (۲۰۱۶). Achievement goals and self-efficacy: A meta-analysis. Educational ...
 • Kizilcec, R. F., Pérez-Sanagustín, M., & Maldonado, J. J. (۲۰۱۷). ...
 • Kleitman, S., & Gibson, J. (۲۰۱۱). Metacognitive beliefs, self-confidence and ...
 • Kırmızı, F. S. (۲۰۱۰). Relationship between reading comprehension strategy use ...
 • Kwakkel, H., Droop, M., Verhoeven, L. & Segers, E. (۲۰۲۱). ...
 • Meltzer, L. (۲۰۱۸). Executive function in education: From theory to ...
 • Nelba, M., Lais, S.S., Jacqueline, R.B., Luciano, S.P., Luis, A.R., ...
 • Reid, G. (۲۰۰۹). Dyslexia a practitioner hand book.۴thed Sussen: John ...
 • Rosemarie T. Bigueras۱, Maria Charmy A. Arispe۲, Jocelyn O. Torio۳, ...
 • Wu, J. Y. (۲۰۱۷). The indirect relationship of media multitasking ...
 • شتری، ع و شیرازی، ط. (۱۳۹۲). "آگاهی واجی: روند رشد ...
 • اصفهانی خالقی، آتنا؛ اصغرنژادفرید، علی اصغر و موسوی، سید علی ...
 • اصغری نکاح، س. م؛ سعیدی رضوانی، م؛ آزادفر، ن و ...
 • حسن زاده بارانی کرد، س. (۱۳۹۶). نقش فعالیت های حمایتی ...
 • حسینچاری، م و مهرپور، آ. (۱۳۹۴). "شاخص های روانسنجی مقیاس ...
 • دائمی، ح. (۱۳۹۱). "اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود خواندن، ...
 • رهبرکرباسدهی، فاطمه، حسین خانزاده، عباسعلی و ابوالقاسمی، عباس. (۱۳۹۷). تاثیر ...
 • زارع نژاد، سمیه، سلطانی کوهبانی، سکینه و کارشکی، حسین. (۱۳۹۸). ...
 • سیاوشی فر، نسیم؛ تجلی، پریسا و شریعت باقری، محمدمهدی. (۱۳۹۹). ...
 • سلیمی، ج و بارخدا، ج. (۱۳۹۷). تحلیل و رتبه بندی ...
 • علیزاده، ح. (۱۳۸۵). "رابطه کارکردهای اجرایی عصبی-شناختی با اختلال های ...
 • کیانی، ا؛ اسدی، م و محمدی، ع. (۱۳۹۶). بررسی عوامل ...
 • یارمحمدیان، ا؛ قمرانی، ا؛ شیرزادی، پ و قاسمی، م. (۱۳۹۵). ...
 • اثربخشی داستان خوانی بر افزایش انگیزش خواندن دانش آموزان با نارساخوانی [مقاله ژورنالی]
 • نمایش کامل مراجع