مقایسه اثر تزریق GnRH حل شده در نانو ذرات ژل هیدروکسید آلومینیوم و پروپیلن گلیکول بر همزمان‎ سازی چرخه فحلی، القاء تخمک ‎ریزی و بازده تولیدمثلی پس از تلقیح مصنوعی در گوسفند نژاد مهربان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 103

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RAP-14-41_001

تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1402

Abstract:

چکیده  مبسوط مقدمه و هدف: منع استفاده از گنادوتروپین جفت اسبی (eCG) در همزمان‎سازی فحلی از طرف کمیته اخلاق حمایت از حقوق حیوانات، باعث توسعه برنامه های جایگزین شده است. یکی از این برنامه­ های جایگزین استفاده از تیمار کوتاه‎مدت پروژسترون و تزریق تک دوز هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) هنگام قطع تیمار پروژسترونی است. نیمه عمر GnRH بسیار کوتاه است و سریعا پس از تزریق توسط پپتیدازها تجزیه و یا توسط گلومرول‎ها دفع می­ شود. یکی از رهیافت­ های پیشنهادی طولانی اثر کردن GnRH و حفظ آن در برابر پپتیدازها است. پروپیلن گلیکول و نانو ذرات ژل هیدروکسید آلومینیوم ترکیبات پروتئینی را جذب و سرعت رهش آن‎ها را کاهش می‎دهند. بنابراین هدف این پژوهش مقایسه اثر تزریق GnRH حل‎شده در ژل نانوهیدروکسید آلومینیوم و پروپیلن گلیکول بر همزمان‎سازی چرخه فحلی، القاء تخمک‎ریزی و بازده تولیدمثلی پس از تلقیح مصنوعی در گوسفند نژاد مهربان بود. مواد و روش ­ها: در فصل تولیدمثلی تعداد ۶۷ راس میش بالغ غیرآبستن (با میانگین وزنی۵/۳۳±۵۷/۷۲ کیلوگرم، سن ۲-۴ سال و نمره بدنی ۳/۵-۳) انتخاب و با اسفنج پروژسترونی برای یک دوره کوتاه مدت ۷­روزه تیمار شدند. همه میش­ ها هنگام برداشت اسفنج ۵­ میلی­ گرم PGF۲α (دینوپروست) دریافت و سپس به‎طور تصادفی به چهار تیمار تقسیم شدند. در تیمار ۱ هر راس میش در زمان برداشت اسفنج ۴۰۰ واحد بین‎المللی eCG (به‎صورت عضلانی) نیز دریافت کرد. در تیمار ۲ و ۳ هر راس میش ۳۶ ساعت پس از برداشت اسفنج به‎ترتیب ۵۰ میکروگرم GnRH حل شده در ژل نانوهیدروکسید آلومینیوم و یا پروپیلن گلیکول (به‎صورت زیرجلدی) دریافت کرد. در تیمار ۴ هر راس میش  ۵۶ ساعت پس از خارج‎سازی اسفنج ۵۰ میکروگرم GnRH حل شده در آب مقطر (به­ صورت عضلانی) دریافت کرد. همه میش ­ها ۵۶ ساعت پس از برداشت اسفنج به‎روش لاپاراسکوپی تلقیح شدند. در زمان تلقیح، تعداد میش ­های فحل ثبت و وضعیت فحلی بر اساس تونوسیته رحم درجه‎بندی شد. غلظت استرادیول (E۲) پلاسما ۳۶ و ۵۶ ساعت پس از برداشت اسفنج اندازه‎گیری شد. غلظت پروژسترون (P۴) پلاسما و میزان تخمک‎ریزی نیز ۱۱ روز پس از تلقیح تعیین شد. میزان گیرایی، باروری و زایش گله نیز پس از زایمان محاسبه شد. یافته ­ها: درصد بروز فحلی، کیفیت فحلی، درصد وقوع تخمک ریزی، تعداد تخمک­ های آزاد شده به‎ازای هر میش و غلظت P۴ پلاسما بین تیمارها مشابه بود. در تیمار ۱ غلظت E۲ پلاسما ۳۶ ساعت بعد از برداشت اسفنج بیشتر بود (۰/۰۵>p) اما، ۵۶ ساعت بعد از برداشت اسفنج بین تیمارها تفاوتی نداشت. در تیمار۳ درصد گیرایی نسبت به میش‎های تخمک‎ریزی کرده به‎طور معنی‎داری بیشتر از تیمار ۲ بود (۰/۰۵>p). درصد گیرایی نسبت به میش‎های تلقیح شده، درصد باروری و بره‎زایی در تیمار ۳ بیشتر از سایر تیمارها بود اگرچه این تفاوت از نظر آماری معنی‎دار نبود. نتیجه گیری کلی: آهسته رهش کردن GnRH ‎با حل کردن آن در پروپیلن گلیکول و یا نانوذرات ژل هیدروکسید آلومینیوم مشابه eCG باعث بروز فحلی، تخمک ریزی می­شود اما پروپیلن گلیکول کارایی بهتری در همزمان‎سازی حیوان برای تلقیح مصنوعی دارد

Authors

رقیه محمدیان مصمم

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

عباس فرح آور

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

مرتضی یاوری

Department of clinical science, Faculty of Paravterinary, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

حسن علی عربی

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Amini, Y., Moradi, B., & Fasihi-Ramandi, M. (۲۰۱۷). Aluminum hydroxide ...
 • Baird, D. T. (۱۹۸۳). Factors regulating the growth of the ...
 • Bazybek, N., Wei, Y., & Ma, G. (۲۰۲۲). Advances in ...
 • Blaschi, W., Lunardelli, P. A., Marinho, L. S., Max, M. ...
 • Callahan, P. M., Shorter, A. L., & Hem, S. L. ...
 • Campbell, B. K., Kendall, N. R., & Baird, D. T. ...
 • Chang, M. F., White, J. L., Nail, S. L., & ...
 • Deligiannis, C., Valasi, I., Rekkas, C. A., Goulas, P., Theodosiadou, ...
 • Fierro, S., Olivera-Muzante, J., Gil, J., & Viñoles, C. (۲۰۱۱). ...
 • Fukui, Y., Itagaki, R., Ishida, N., & Okada, M. (۲۰۰۱). ...
 • Gonzalez-Bulnes, A., Menchaca, A., Martin, G. B., & Martinez-Ros, P. ...
 • Gonzalez-Bulnes, A., Veiga-Lopez, A., Garcia, P., Garcia-Garcia, R. M., Ariznavarreta, ...
 • Hashem, N. M., El-Zarkouny, S. Z., Taha, T. A., & ...
 • Hashem, N. M., & Sallam, S. M. (۲۰۲۰). Reproductive performance ...
 • Hashem, N. M., & Gonzalez-Bulnes, A. (۲۰۲۰). State-of-the-art and prospective ...
 • He, P., Zou, Y., & Hu, Z. (۲۰۱۵). Advances in ...
 • Heimlich, J. M., Regnier, F. E., White, J. L., & ...
 • Kamani, A., Khodaei- motlagh, M., Kazemi, M., and Moradi, M.H. ...
 • Khan, T. H., Beck, N. F., & Khalid, M. (۲۰۰۷). ...
 • Khan, T. H., Hastie, P. M., Beck, N. F., & ...
 • Kimura, K. (۲۰۱۶). Superovulation with a single administration of FSH ...
 • Kumar, P., & Sait, S. F. (۲۰۱۱). Luteinizing hormone and ...
 • Kumar, P., & Sharma, A. (۲۰۱۴). Gonadotropin-releasing hormone analogs: Understanding ...
 • Li, X., Aldayel, A. M., & Cui, Z. (۲۰۱۴). Aluminum ...
 • Manteca Vilanova, X., De Briyne, N., Beaver, B., & Turner, ...
 • Martemucci, G., & D’Alessandro, A. G. (۲۰۱۱). Synchronization of oestrus ...
 • Martinez-Ros, P., & Gonzalez-Bulnes, A. (۲۰۱۹). Efficiency of CIDR-based protocols ...
 • Masoumi, R., Shahmoradi, M., Rostami, B. and Bagherinia Amiri, M. ...
 • Olivera-Muzante, J., Gil, J., Viñoles, C., & Fierro, S. (۲۰۱۳). ...
 • Pierson, J. T., Baldassarre, H., Keefer, C. L., & Downey, ...
 • Riaz, H., Sattar, A., Arshad, M. A., & Ahmad, N. ...
 • Samir, H., Karen, A., Ashmawy, T., Abo-Ahmed, M., El-Sayed, M., ...
 • Santos-Jimenez, Z., Guillen-Gargallo, S., Encinas, T., Berlinguer, F., Veliz-Deras, F. ...
 • Santos‐Jimenez, Z., Martinez‐Herrero, C., Encinas, T., Martinez‐Ros, P., & Gonzalez‐Bulnes, ...
 • Shirodkar, S., Hutchinson, R. L., Perry, D. L., White, J. ...
 • Tríbulo, A., Rogan, D., Tríbulo, H., Tríbulo, R., Mapletoft, R. ...
 • نمایش کامل مراجع