بررسی میزان حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین در طول فرآیند کمپوست مشترک

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHCM-3-4_001

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1402

Abstract:

مقدمه و هدف: امروزه گسترش روزافزون استفاده از آنتی بیوتیک ها جهت کنترل بیماریهای انسان و حیوانات و نیز عدم توجه به دفع پسماندهای دارویی، فاضلاب های بیمارستانی و صنایع دارویی موجب بروز معضلات زیست محیطی شده است. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی کارایی حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین به عنوان پسماند دارویی در طول فرایند کمپوست سازی انجام شد. روش کار: در این مطالعه تجربی و کاربردی برای تهیه کمپوست از مخلوطی از فضولات دامی، زائدات میوه، کاه و لجن استفاده گردید. مدت فرایند ۴۰ روز بود. سیپروفلوکساسین در سه غلظت ۲۰ ، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم به راکتورهای کمپوست اضافه گردید. شرایط دما، رطوبت، Carbon to Nitrogen) C/N ) و pH کمپوست تحت کنترل بود. نمونه برداری از راکتورها به صورت هفتگی صورت گرفت و جهت آنالیز آنتی بیوتیک ها از دستگاه (HPLC(High Performance Liquid Chromatograpy  استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ۲۲ و براساس آزمون آماری واریانس یک طرفه ( ANOVA ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میزان حذف سیپروفلوکساسین پس از ۲۱ روز و در انتهای فاز ترموفیلیک در راکتورهای حاوی ۲۰ ، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم آنی بیوتیک به ترتیب برابر با ۴۷ / ۸۹ ، ۸۱ / ۸۸ و ۴۶ / ۸۶ درصد بود. همچنین در انتهای فرایند، میزان حذف برای هر سه راکتور ۹۹ / ۹۹ درصد بوده است. شایان ذکر می باشد که ویژگی های فیزیکی- شیمیایی کمپوست نهایی در محدوده استاندارد ملی بود. نتیجه گیری: استفاده از فرایند کمپوست هوازی جهت حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین، اثربخش و سازگار با محیط زیست می باشد؛ به طوری که در پایان فرایند ۹۹ / ۹۹ درصد سیپروفلوکساسین حذف شد.

Authors

احمد جنیدی جعفری

Iran University of Medical Sciences

مهدی فرزادکیا

Iran University of Medical Sciences

میترا غلامی

Iran University of Medical Sciences

مینا محققی

Iran University of Medical Sciences

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Alidadi H, Dolatabadi M, Mehrabpour M, Dehghan A. The efficacy ...
 • Kümmerer K. Significance of antibiotics in the environment. J Antimicrob ...
 • Zhang H, Liu P, Feng Y, Yang F. Fate of ...
 • Klavarioti M, Mantzavinos D, Kassinos D. Removal of residual pharmaceuticals ...
 • Mitchell SM, Ullman JL, Bary A, Cogger CG, Teel AL, ...
 • Seidmohammadi A, Asgari G, Torabi L. Removal of metronidazole using ...
 • Anderson L. Antibiotics Guide. New York: Medically Reviewed; ۲۰۱۶. ...
 • Sani A, Mmuo CC, Abdulraheem RO, Abdulkareem SS, Alemika ET, ...
 • Bushra MU, Huda MN, Mostafa M, Sultan MZ, Rahman A. ...
 • Peng H, Pan B, Wu M, Liu Y, Zhang D, ...
 • Selvam A, Zhao Z, Wong JW. Composting of swine anure ...
 • Samadi M, Shokohi R, Harati R. Comparison of heterogeneous fenton ...
 • Arbabi M, Golshani N, Sedehi M. Optimization removal of ciprofloxacin ...
 • Lin AY, Lin CF, Chiou JM, Hong PK. O۳ and ...
 • Rahmani A, Mehralipour J, Shabanlo A, Majidi S.Efficiency of ciprofloxacin ...
 • Nascimento UM, Azevedo EB. Microwaves and their coupling to advanced ...
 • Wang P, Liu HL, Fu H, Cheng XW, Wang B, ...
 • Eskicioglu C, Prorot A, Marin J, Droste RL, Kennedy KJ. ...
 • Ray P, Chen C, Knowlton KF, Pruden A, Xia K. ...
 • Naddafi K, Nabizadeh R, Nasseri S, Yaghmaeian K, Koolivand A. ...
 • Youngquist CP, Liu J, Orfe LH, Jones SS, CallDR. Ciprofloxacin ...
 • Shi H, Wang XC, Li Q, Jiang S. Degradation of ...
 • Kord MF, Bazrafshan E, Belarak D, Khoshnamvand N. Survey of ...
 • Majlessi M, Zamani AA, Mahdipoor F, Shamsaee V, Sharifi-Maleksari H, ...
 • Englert B. Method ۱۶۹۴: pharmaceuticals and personal care products in ...
 • Kim KR, Owens G, Ok YS, Park WK, Lee DB, ...
 • Zazouli MA, Ardebilian MB, Ghahramani E, Alahabad GM. Principles of ...
 • Beirouti Z, Pourzamani HR, Samani MS, Vahdatpoor AR, Jafari MR. ...
 • Hu Z, Liu Y, Chen G, Gui X, Chen T, ...
 • Tiquia SM, Tam NF. Fate of nitrogen during composting of ...
 • Hu Z, Liu Y, Chen G, Gui X, Chen T, ...
 • نمایش کامل مراجع