رابطه عدالت آموزشی با افزایش کارایی و بهره وری از دانش و تخصص عشایر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 118

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SAENACONF01_020

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

آموزش وپرورش عشایر که با نگاهی آرمانی و عدالت محور راه اندازی شده، از دو نظر دارای اهمیت است : یکی از نظر »عدالت « که افراد لازم التوجه و خاص را مورد نظر قرار داده است و دیگری از نظر »توجه به یافته های علمی « که برنامه ریزی باید منطقه ای باشد و صاحبان نفع خود در برنامه ریزیها شرکت داشته باشند. افزون بر این ، در طراحی برنامه های درسی و آموزشی نباید از نیازهای فراگیران، موضوعهای درسی و جامعه هدف غافل شد. زیرا کشور ما کشوری است با تمدن و فرهنگی غنی ، شامل خردهفرهنگ های متنوعی که نیازهای گوناگون دارند و با ویژگی های اقلیمی و فرهنگی که کاملا با یکدیگر متفاوت هستند در نتیجه این تنوع فرهنگی باید در اولویت طراحی ها قرار گیرد. در حال حاضر با توجه به ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی و به تعبیر مقام معظم رهبری گام دوم انقلاب و اینکه پیشرفت و عدالت از هدفهای آرمانی این دهه محسوب می شود، لازم است به پرورش نیروی انسانی متخصص و متعهد که سرمایه اصلی هر کشور سردمدار توسعه و عدالت است ، توجه ویژه داشته باشیم . در این مقاله تلاش کردهام، به ویژگی ها و شرایط حاکم بر جامعه عشایری اشاره کنم و نحوه ارائه خدمات آموزشی در این مناطق را بررسی کنم و در پایان هم با گزارش وضعیت رشته های موجود در مدرسه ها و نتایج اجرای مهارتآموزی در مناطق عشایری، یک چالش سیاست گذاری آموزشی را بررسی کنم .

Authors

مهلا قربانی گوزل آباد

کارشناسی ارشد، مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱اداره آموزش و پرورش عشایر خراسان شمالی

زهره قربانی گوزل آباد

کارشناسی ارشد ، حقوق خصوصی ، دانشگاه حکیم نظامی ۲اداره آموزش و پرورش عشایر خراسان شمالی

زهرا قربانی گوزل آباد

سطح دو حوزه علمیه ، فقه اصول، جامع الزهرا قم ۳اداره آموزش و پرورش عشایر خراسان شمالی