بررسی نحوهی عملکرد دستگاه جاروب-z

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 115

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRANLABCO03_149

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

اپتیک علمی قدیمی ا ست که ک شورهای صنعتی روی این علم کار می کنند. اخیرا انواع ح سگرها (حرکتی ،حساس به گاز، حساس به شعله و...) چه در خودروها و چه در منازل و در جامعه برای یافتن آلاینده ها، از لیزرها برای نمایشگرهای لیزری ، خطوط انتقال مخابراتی ، دیودهای نوری و چراغ های ال ای دی همه از علم اپتیک منشا می گیرند. وسعت این علم امروزه در زندگیمان به قدری زیاد است که گریز ناپذیر به نظر می رسد. با توجه به اهمیت بکارگیری سلول های خورشیدی ، دیودهای نورگسیل و ادوات اپتوالکترونیکی در زندگی روزمره، مطالعه بر روی خواص الکترونیکی و اپتیکی ضروری به نظر می رسد. برای بررسی خواص اپتیکی غیرخطی ساختار سه بعدی و دو بعدی روش جاروب-Z تو سط لیزر بکار گرفته می شود. این خواص شامل ضریب جذب غیرخطی ، ضریب شکست غیرخطی و پذیرفتاری غیرخطی مرتبه سوم می باشد که به کمک نمودارهای آزمایش جاروب-Z محاسبه می شود. تجهیزات z-scan درآزمایشگاه دانشگاه محقق اردبیلی وجود دارد و در این مقاله به اهمیت و نحوهکاراین دستگاه می پردازد.

Keywords:

جاروب-Z , ضریب شکست خطی و غیرخطی .

Authors

فاطمه ارشادی

گروه فیزیک ، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل

صغری میرارشادی

گروه علوم مهندسی ، دانشکده فناوری های نوین ، دانشگاه محقق اردبیلی ، نمین

فرهاد ستاری

گروه فیزیک ، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل