تدوین الگوی توسعه گردشگری سلامت در استان های غربی و جنوبی ایران با رویکرد آینده پژوهی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TCCHCONF01_085

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1402

Abstract:

امروزه گردشگری به واسطه اهمیت و جایگاهی که در تعامل با بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد و به دلیل رابطه تنگاتنگ با سلامتی و بهداشت و تاثیرپذیری قابل توجه از عوامل محیطی و فرهنگی جوامع مختلف؛ جایگاه ویژه ای در کشورهای مختلف به عنوان یکی از پیشران های توسعه پیدا کرده است. سلامت در کنار گردشگری نیز به عنوان یکی از رویکردهای نوین مطرح شده است که افراد نه صرفا برای تفریح و گردش که برای سلامتی و تندرستی، مکان زندگی خود را به طور موقت ترک نموده و عزم سفر می نمایند. این روش از گردشگری در کشور ایران نیز مود توجه قرار گرفته است و در این زمینه تحقیقات ویژه ای نیز انجام شده است. این پژوهش در پی تدوین الگویی برای توسعه گردشگری سلامت در استان های غربی و جنوبی کشور انجام شد. پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش اجرا به صورت پیمایشی در سطح اکتشافی و به صورت آمیخته کیفی و کمی با ماهیت آینده پژوهی بود که تعداد ۱۵ نفر از متخصصان حوزه گردشگری با روش نمونه گیری نظری هدفمند در پژوهش شرکت داده شدند. نتایج حاصل از تحلیل MICMAC نشان داد که توسعه گردشگری سلامت در استان های غربی و جنوبی کشور به تعامل دستگاه های اجرایی دولتی؛ مشارکت بخش خصوصی؛ تبلیغات و بازاریابی؛ ایجاد زیرساخت و بالاخره ایجاد ساختار مشترکی بین استان های غربی و جنوبی با در نظر گرفتن شرایط و امکانات هر یک از استان های موصوف نیاز دارد. علاوه بر آن سه سناریو با عناوین مرجع، آرمانگرا و توسعه ای مطرح شدند که اگر به رویکرد توسعه ای توجه شود، مسلما به آثار مثبت و قابل توجه در آینده منتهی خواهد شد. این رویکرد یا چشم انداز می تواند از قدرت نفوذ شاخص ها و عوامل مستقل مانند سیاست دولت و از طریق نقش ارتباطی عوامل پیوندی مانند بازاریابی و تبلیغات بر شاخص های وابسته تاثیر بگذارد و رشد و توسعه گردشگری سلامت را در استان های جنوبی و غربی کشور رقم بزند.

Authors

فاطمه عبداللهی

کارشناسی ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه شیراز، ایران

علی میر

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد خرمآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمآباد، ایران