آقای دکتر Ali Mir

Dr. Ali Mir

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

Researcher ID: (383655)

59
31
36
7
1

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

 • عارضه یابی صنعت سنگ استان لرستان و ارائه راهکارهای مناسب (1401)
 • شناسایی و ارزیابی چالش ها و موانع موفقیت شرکت های تعاونی صنعت سنگ استان لرستان و ارائه راهکارهای مناسب (1400)
 • فراتحلیل عوامل موثر بر کاربست یافته های پژوهشی بخش تعاون در استان لرستان و راهکارهای افزایش آن (1400)
 • بررسی جرائم و ناهنجارهای اخلاقی در واحدهای صنفی استان لرستان (مطالعه موردی رستوران های سنتی و کافی شاپ ها) (1400)
 • سنجش رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در سال ۱۳۹۹ (1400)
 • سند توسعه اجتماعی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان لرستان (1399)
 • شناسایی فرایندهای فسادزا در شهرداری های استان لرستان و راهکارهای پیشگیری از آنها (1398)
 • بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به کسب و کارهای نوین در استان لرستان (1398)
 • بررسی عوامل موثر بر انگیزش و مشارکت پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در اصلاح امور و ارائه راهکارهای بهبود آن (1398)
 • طراحی و پیاده سازی مدلی مناسب جهت آسیب شناسی عملکرد شرکتهای تعاونی مسکن استان لرستان (1397)
 • عوامل اصلی بروز بانک جانشینی در تعاونی های صنعتی استان لرستان (1397)
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی استان لرستان (1397)
 • وضعیت مفاسد اخلاقی(روابط جنسی غیر شرعی) در بین جوانان 15 تا 29 سال در سطح استان لرستان (1396)
 • شناسایی و معرفی مزیت های بخش تعاونی در ایجاد اشتغال با رویکرد اقتصاد مقاومتی (1396)
 • آسیب شناسی فرایندهای رسیدگی به امور مشترکین و متقاضیان شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان (1396)
 • نقش یادگیری سازمانی و تسهیم دانش بر توسعه سرمایه فکری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد (1394)
 • عوامل موثر بر جذب دانش آموزان و دانشجویان در مجتمع فرهنگی و آموزشی سما خرم آباد (1393)
 • سنجش میزان برخورداری دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد از مهارت های زندگی و ارائه پیشنهادهائی برای ارتقاء آنها (1393)
 • بررسی و ثبت تجارب مسئولین و پاسداران سپاه حضرت ابوالفضل (ع) در ساخت 300 پایگاه مقاومت بسیج طی سالهای 90-89 (1392)
 • شناسائی و بررسی مسائل ایمنی، موانع و راه حل ها در واحدهای صنعتی نمونه مطالعاتی: حادثه انفجار و آتش سوزی ناحیه صنعتی شهید بابائی(بازنه) (1391)
 • ارزیابی مشکلات تملک اراضی جهت احداث سد ایوشان و ارائه پیشنهادهائی برای برطرف کردن آنها (1391)
 • سنجش فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد بر اساس مدل دنیسون (1391)
 • ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی و شناخت نقاط قوت و ضعف آنها در استان لرستان و ارائه راه کارهای اجرائی برای بهبود وضعیت آنها (1390)
 • نگرش دانشجویان مجتمع آموزشی و فرهنگی سما خرم آباد به مصرف مواد مخدر (1390)
 • اولویتهای سرمایه گذاری صنعتی استان لرستان در بخش تعاون بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (1389)
 • موانع و مشکلات صادرات غیرنفتی استان لرستان (از دیدگاه تولیدکنندگان) (1389)
 • امکان سنجی توسعه تعاونی های خدماتی استان لرستان در چارچوب مدلSWOT (1389)
 • اولویتهای سرمایه گذاری در خدمات استان لرستان با تاکید بر بخش تعاون (1388)
 • بررسی علل شکست و تعطیلی واحدهای صنعتی و تاخیر در اجرای طرحهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی (1388)
 • آسیب شناسی نظارت سازمان بازرسی بر دستگاه های اجرائی استان لرستان (1387)
 • تدوین سند راهبردی شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان (1387)
 • موانع توسعه صنایع کوچک و متوسط استان لرستان و ارائه راهکارهائی برای توسعه آنها (1385)
 • بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود (1385)
 • عوامل موثر بر بهبود کیفیت و ارتقاء بهره وری آموزش های فنی آموزشکده های فنی و حرفه ای استان لرستان (1384)
 • سنجش میزان آمادگی سازمانهای دولتی استان لرستان برای ایجاد فرایند موفق مشارکت کارکنان و مقایسه آن در سازمانهای مختلف (1383)
 • بررسی موانع و تنگناهای پژوهش در استان لرستان از دیدگاه اعضای هیات علمی (1383)

Books

 • کتاب تحقیقات کیفی(روش‌شناسی در بازاریابی بین‌المللی) (انتشارات دانشجو) - 1396 - Persian
 • کتاب مبانی بازاریابی (انتشارات دانشجو) - 1396 - Persian
 • کتاب مالیه عمومی (انتشارات نویسنده) - 1394 - Persian
 • کتاب درسنامه عمومی کارآفرینی (نویسنده) - 1393 - Persian
 • کتاب اصول حسابداری 2 (دیتاپ) - 1392 - Persian
 • کتاب کارآفرینی از تئوری تا عمل (شاپورخواست) - 1390 - Persian
 • کتاب مالیه عمومی (نویسنده) - 1381 - Persian

Teaching Experience

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیأت علمی (1378-تاکنون)