نظام بین الملل: مفهوم و تحلیل نظری در روابط بین الملل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 368

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF12_037

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

Abstract:

نظام بین الملل یکی از اصلی ترین مفاهیم در سیاست و روابط بین الملل است. این مفهوم پیچیده، در کنار تعاریف متعدد، دربرگیرنده اصول، مولفه ها و مکانیسم های متعددی است که در کنار یکدیگر و براساس یک رویه سیستمیک هویت یافته و قدم بر عرصه دانش سیاست جهانی نهاده است. از این روست که شناخت نظام بین الملل و تمامی موارد و ویژگی های مرتبط به آن اهمیت و شناخت آنان نیز ضرورت می یابد. بدین ترتیب نیز این پژوهش هدف خود را در همین راستا قرار داده و به دنبال آن است تا علاوه بر تعریف نظام بین الملل براساس رویکردهای متفاوت، ویژگی های مرتبط به آن را نیز مورد بررسی قرار بدهد. در ادامه پاسخ به پرسش چیستی نظام بین الملل و شناخت معرفتی آن، پژوهش مروری حاضر، به کندوکاو نظریه ها و رهیافت های روابط بین الملل نظیر رئالیسم، لیبرالیسم و سازه انگاری اجتماعی و تعریف و چگونگی پوشش مفهوم نظام بین الملل توسط پرداخته و در نهایت امر، تفاوت بینش هرکدام از این نظریات بر مفهوم تعریف شده نظام بین الملل روشن می گردد.

Authors

حسین سیاحی

دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل