ایده لیبرالیسم و غرب لیبرال در پایان راه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 160

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF12_040

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

Abstract:

پژوهش روبه رو در تلاش است علت بنیان شدن لیبرالیسم بعد از شکست ایدئولوژی بی خدایی کمونیسم و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) را بیان نماید که لیبرالیسم و ارزشهای آن به عنوان آخرین و تنهاترین نسخه جوامع بشری از سوی نظریه پردازان غربی مطرح شد. بر این اساس، دولت ها و نظریه پردازان سیاسی غرب، تمام کشورهای جهان را در جهت پذیرش اصول و ارزشهای لیبرال دموکراسی تحت فشار دائم قرار می دهند.ولی بعد از مدتی دچار چالش ها و انتقاداتی شد تا به اندازه ای که با بررسی مبانی فکری لیبرال دموکراسی مشخص گردید، شکل گیری و ابتنای این ایدئولوژی بر شالوده ها و اصول فکری متناقض و حتی در مواردی مخالف نیازهای واقعی و اساسی انسان که باعث چالش و بن بست هم می شد که در پایان عدم توانایی لیبرال دموکراسی در پاسخگویی به نیازهای اساسی بشر و مهار بحران های گسترده جوامع غربی، به خوبی مبین ناکارآمدی این نظریه است.

Authors

متین زاج زاده

دکتری علوم سیاسی (سیاستگذاری عمومی)