بررسی تطابق حسابرسی Online و عملیاتی و تاثیر آن بر اجرای حسابرسی عملکرد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 132

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EINB07_049

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

Abstract:

این پژوهش تاثیر عدم الزامات قانونی برکندی روند حسابرسی عملیاتی را در شرکت های دولتی بررسی میکندیقینا این اثر به فرضیه آزمون شده خلاصه نمیشود و نیازمند انجام پژوهش های گسترده تری است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابداران و حسابرسانی که به روش نمونه گیری تصادفی برگزیده شده اند میباشد و روش جمع آوری اطلاعات،پرسشنامه است. نتایج به دست آمده حاکی از عدم مطابقت حسابرسی Online و حسابرسی عملیاتی در پژوهش انجام شده میباشد.

Authors

سیده معصومه هاشمیان

دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان