مروری بر لاکتوباسیلوس ها ی جدا شده از محصولات لبنی و بررسی خواص ضد باکتری آن ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 121

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ZISTCONF02_156

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

Abstract:

مقاومت آنتی بیوتیکی در درمان عفونت های بیمارستانی یکی از موضوعات داغ در جهان است که هرساله گزارش های متعددی از روند رو به افزایش آن منتشر می شود. امروزه استفاده از ترکیبات ترشحشده از باکتری های پروبیوتیک به عنوان بازدارنده و ضد باکتری مورد توجه قرار گرفته است. هدف اینپژوهش : مروری بر لاکتوباسیلوس ها ی جدا شده از محصولات لبنی و بررسی اثرات ضد باکتری آنها بود. این مطالعه در سال ۱۴۰۲ انجام گرفت ۲۲ مقاله از سایت های گوگل اسکالر و اشپرینگر و ساینسدایرکت انتخاب شد و مقالات بعد از بررسی و مقایسه ویژگی های باکتری هایی لاکتوباسیل و خواص آنتی باکتریالآن ها با هم مقایسه و در اینجا آورده شد کلید واژه های به کار رفته عبارت بودند از لاکتوباسیل، پروبیوتیک، آنتیباکتریال و عفونت بیمارستانی بیشترین مطالعات نشان داد که پژوهش ها بر روی سویه های استافیلوکوکوساورئوس، اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه و سودوموناس آئروژینوزا و باکتری باسیلوس سوبتیلیس انجامشده بود و پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلویوس پلانتاریوم ولاکتوباسیلیوس پاراکازئی بیشترین مطالعات رو به خود اختصاص داده بودند: با توجه به یافته ها، لاکتوباسیلوسمقاومت بالایی به آنتی بیوتیک ها و معمولا خوراکی هستند و مایع رویی کشت آنها نیز فعالیت قابلتوجهی در برابر پاتوژن های بیمارستانی به ویژه در شرایط اسیدی و تولید پراکسید هیدروژن دارد.

Authors

محمدکاظم سعیدی نیا

گروه میکروبیولوژی و ژنتیک، موسسه غیرانتفاعی خرد، بوشهر، ایران

بهدخت جمالی

گروه میکروبیولوژی و ژنتیک، موسسه غیرانتفاعی خرد، بوشهر، ایران.