بررسی اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی هواشناسی بر روی خشکسالی آب زیرزمینی در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب (مطالعه موردی: دشت تالش)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WEJMI-16-56_004

تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1402

Abstract:

چکیدهمقدمه: به دلیل گرمایش جهانی، آب و هوا از لحاظ متوسط دما و بارندگی تغییر خواهد نمود و از جمله پارامترهای متاثر از این پدیده آب زیر زمینی می باشد. لذا به بررسی روند پارامترهای اقلیمی دما و بارش و تاثیر آن بر خشکسالی آب زیرزمینی در دشت تالش پرداخته شد.روش: ابتدا مقادیر تغییر اقلیم با استفاده از مدل Lars-WG بدست آمد. سپس مقادیر شاخص های خشکسالی هواشناسی و آب زیرزمینی و بررسی روند این شاخص ها با استفاده از آزمون من-کندال و همبستگی پیرسون این دو شاخص محاسبه شد.یافته ها: نتایج بررسی تغییرات سالانه بارندگی و دما طی دوره آتی (۱۴۱۹-۱۳۹۹) نشان داد که به ترتیب تحت سناریوهای RCP۲.۶، RCP۴.۵ و RCP۸.۵ بارش به میزان ۹، ۷۵/۱ و ۷۵/۰ درصد و دما به میزان ۰۵/۱، ۳۲/۱ و ۸۱/۱ درجه سانتی گراد افزایش یافته است. همچنین در دوره پایه متوسط افت آبخوان در این دوره ۱۵ ساله ۸۶/۰ متر بوده است. از طرفی نتایج اثرات تغییر اقلیم بر افت آب زیرزمینی طی دوره آتی نسبت به دوره پایه به ترتیب تحت سناریوهای RCP۲.۶، RCP۴.۵ و RCP۸.۵ نشان داد که آبخوان به میزان ۰۷/۲، ۲۱/۲ و ۳۴/۲ متر می باشد که نشان می دهد که هر چند بارندگی در سطح منطقه افزایش یافته است اما همچنان برداشت بی رویه از سطح آبخوان منجر به افت آب زیرزمینی گردیده است. همچنین یافته حاکی از آن است که خشکسالی هواشناسی در دوره پایه به میزان ۶۶/۴۹، ۳۵/۵۰ و ۷۳/۴۱ درصد به ترتیب در مقیاس های ۱۲، ۲۴ و ۴۸ ماهه رخ داده است.نتبجه گیری: بنابراین به منظور کاهش خسارات خشکسالی و به منظور جلوگیری از افت بیش از حد سفره­های آب زیرزمینی در این دشت، تمهیدات لازم را به منظور کاهش مصرف آب از سوی مدیران منابع آب و دستگاه­های اجرایی در شرایط پیشرو را در برمی گیرد.

Keywords:

Climate Change , Meteorological Drought , Groundwater drought.Scenarios of RCP

Authors

رضا سراج ابراهیمی

Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

سعید اسلامیان

Department of Water Science and Engineering, College of Agriculture, Isfahan university of Technology, Isfahan, Iran.

محمد جواد زارعیان

Department of Water Resources Study and Research, Water Research Institute (WRI), Tehran, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahmadaali, K., Damaneh, H. E., Ababaei, B., & Damaneh, H. ...
 • Al-Sheikh, A., Hamrah, M., Helali, M., Fatehi, A. (۲۰۰۴). Application ...
 • Azadi S, Memarain H, Pourreza M, Abedinpour M, Akbari M. ...
 • Babaei Fini, A., Qasemi., A., Fatahi, A. (۲۰۱۴). Investigating the ...
 • Eskandari Damaneh, H., Zehtabian, G., Khosravi, H., Azarnivan, H., & ...
 • Eskandari Damaneh, Hamed; Zehtabian, Gholamreza; Khosravi, Hassan; Azarnivand, Hussein; Barati, ...
 • Eskandari Damaneh, Hamed; Zehtabian, Gholamreza; Khosravi, Hassan; Azra, Ali. (۲۰۱۶). ...
 • Eskandari Domaneh, Hadi; Eskandari Damaneh, Hamed; Khosravi, Hassan, Gholami, Hamid. ...
 • European Environment Agency. (۲۰۰۸). European Environment Agency. European Environment Agency ...
 • Faryabi, Mohammad and Jafar. Mozaffarizadeh. (۲۰۱۷). the effect of drought ...
 • Ghorbani, M., Eskandari-Damaneh, H., Cotton, M., Ghoochani, O. M., & ...
 • IPCC- TGCIA. (۲۰۰۷): Guidelines on the Use of Scenario Data ...
 • IPCC, ۲۰۱۳. Summary for policymakers. In: Stocker, T.F., Qin, D., ...
 • Jafary Godeneh, M., Salajegheh, A., Haghighi, P. (۲۰۲۰). "Comparative prediction ...
 • Jafary Godeneh, M., Salajegheh, A., Malekian, A. (۲۰۲۱). Investigating the ...
 • Karimi, M., Nabizadeh, A. (۲۰۱۸). Evaluation of Climate Change Impacts ...
 • Kazmi, D. H., Rasul, G., Li, J., & Cheema, S. ...
 • Kendall, M.G. (۱۹۷۵). Rank Correlation Methods, ۴th edition, Charles Griffin, London ...
 • Khoshhal, Javadagh Ghayyur, Hassan Ali; Moradi, Massoud (۲۰۱۲), The effect ...
 • Khosravi, H., Eskandari Dameneh, H., Eskandari Dameneh, H., Borji, M., ...
 • Khosravi, H., Eskandari Dameneh, H., Eskandari Dameneh, H., Borji, M., ...
 • M. A. Jamali zadeh, O. Bazrafshan, R. Mahdavi, A. Azareh, ...
 • Mahmoudpour, H., Janat Rostami, S., Ashrafzadeh, A. (۲۰۲۱). Qualitative assessment ...
 • Maraun, D., Wetterhall, F., Ireson, A. M., Chandler, R. E., ...
 • McKee TB, Doesken NJ, Kleist J (۱۹۹۳) The relationship of ...
 • Mendicino, G., A. Senatore and P. Versace, ۲۰۰۸. A Groundwater ...
 • Mohammadloo, M., Tahmasebipour, N. (۲۰۱۸). Assessing the Impacts of Climate ...
 • Mollai Papkiadeh, Mustafa; Khosrojerdi, Amir, Sedghi, Hossein; Babazadeh, Hossein, (۲۰۱۹), ...
 • Noor, M., Ismail, T. (۲۰۱۸). DOWNSCALING OF DAILY AVERAGE RAINFALL ...
 • Ranjpisheh, M., Zehtabian, G.R. and Khosravi, H., ۲۰۱۸. Assessment of ...
 • Savari, M., Eskandari Damaneh, H., & Damaneh, H. E. (۲۰۲۰). ...
 • Wilby, R. L., Dawson, C. W., ۲۰۱۳. The statistical downscaling ...
 • Wilby, R. L., Dawson, C. W., Barrow, E. M., ۲۰۰۲. ...
 • Zandifar, Samira, Fijani, Elham, Naimi, Maryam, Khosroshahi, Mohammad. (۲۰۱۹). Temporal ...
 • نمایش کامل مراجع