بررسی و تحلیل جرم جاسوسی رایانه ای در حقوق ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 122

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCLAW04_022

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

با ورود بشر به عصر فناوری اطلاعات، جاسوسان بدون به کارگیری ابزارهای قاهرانه فیزیکی، بااستفاده از فرصت ها و ابزارهای رایانه ای فنی و نرم افزاری، فارغ از مرزهای جغرافیایی اطلاعاتاقتصادی، سیاسی، نظامی و... کشورهای مختلف در اقصی نقاط جهان را بدون حضور فیزیکی در محلوجود اطلاعات، به دست آورده و خسارات سنگین و جبران ناپذیری را بر پیکره امنیت این کشورها واردمی کند. این مساله توجه قانونگذاران را به خود جلب کرده است. این تحقیق به بررسی و تحلیل جرمجاسوسی رایانه ای در حقوق ایران می پردازد و به صورت توصیفی تحلیلی با مطالعات کتابخانه ای انجامشده است.

Keywords:

جاسوسی رایانه ای , داده رایانه ای , سامانه های رایانه ای

Authors

سیدرضا خاتمی

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده، آباده، ایران

محمدمهدی جمالی

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده، آباده، ایران

محسن رضایی دهنوی

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده، آباده، ایران

عباداله عباسی

عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آباده، ایران

محسن عابدی

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده، آباده، ایران