تعیین مزیت نسبی ارقام گوناگون برنج در استان مازندران

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAE-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1402

Abstract:

با توجه به اینکه برنج یکی از مهمترین غلات تولیدی کشور بوده و استان مازندران بخشی از مناطق مهم در تولید این محصول است ، در این مقاله مزیت نسبی ارقام گوناگون این محصول در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته است . آمار و داده های مورد نیاز در این مطالعه که شامل قیمت محصول و هزینههای تولید در سال های موردنظر است از منابع وزارت جهاد کشاورزی ، مرکز آمار ایران و سایت سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد( فائو) بدست آمده و برای تعیین مزیت نسبی ارقام گوناگون برنج در مازندران(دانه بلند مرغوب ، دانه بلند پر محصول، دانه متوسط مرغوب و دانه کوتاه) از شاخص هزینه ی منابع داخلی در بین سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۶ استفاده شده است . با استفاده از تابع لگاریتمی و روش رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط عامل های کارآمد بر روند تغییرات این شاخص تعیین شده است . بر اساس نتایج بدست آمده ، با محاسبه ی شاخص هزینه ی منابع داخلی مشخص شد که در دوره ی موردنظر و در استان مازندران ، تولید برنج دانه بلند مرغوب بین سال های ۷۶ تا ۸۶، برنج دانه بلند پر محصول و دانه متوسط مرغوب بین سال های ۷۹ تا ۸۶ و برنج دانه کوتاه در سال ۷۸ و بین سال های ۸۰ تا ۸۶ از مزیت نسبی برخوردار بوده است . همچنین ، متغیرهای عملکرد در هکتار و نرخ ارز خارجی بر روی مزیت نسبی ارقام دانه بلند مرغوب ، دانه بلند پر محصول و دانه متوسط مرغوب و متغیر هزینه ی سایهای نهادههای تجارت نا پذیر بر روی ارقام دانه کوتاه بیشترین تاثیر را داشتهاند . در ضمن روند زمانی تغییرات شاخص هزینه ی منابع داخلی نشان میدهد که سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت در دوره ی زمانی مورد مطالعه باعث بوجود آمدن روندی مثبت ، اما محدود در جهت ایجاد مزیت نسبی برای ارقام گوناگون برنج در استان مازندران شده است.

Keywords:

Authors

مصطفی گودرزی

استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اداره آمار و اطلاعات. آمارنامههای کشاورزی مربوط به سال های. ...
 • جولایی ر. ۱۳۷۶. بررسی مزیت نسبی تولید مرکبات استان فارس(شهرستان ...
 • پایاننامه کارشناسیارشد. دانشگاه تربیتمدرس. دانشکده کشاورزی. تهران ...
 • حاجیرحیمی م. ۱۳۷۶. مزیت نسبی و انگیزه اقتصادی در محصولات ...
 • حداد م و ربیعی م. ۱۳۷۶. مزیت نسبی محصولات کشاورزی. ...
 • شیرینبخش ش و حسنخوانساری ز. ۱۳۸۴. کاربرد Eviews در اقتصادسنجی ...
 • انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی. تهران ...
 • عزیزی ج ، زیبایی م، ۱۳۸۰. تعیین مزیت نسبی برنج ...
 • عزیزی ج و یزدانی س. ۱۳۸۳. تعیین مزیت نسبی محصولات ...
 • فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره ۴۶ ...
 • گجراتی د. ۱۳۷۸. مبانی اقتصادسنجی. ترجمه: دکتر حمید ابریشمی. انتشارات ...
 • گودرزی م. ۱۳۸۶. مطالعه عوامل موثر بر روند تغییرات شاخصهای ...
 • موسینژاد م. ۱۳۷۵. اقتصاد برنج مازندران: بررسی مزیت نسبی و ...
 • فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره ۱۷ ...
 • نوربخش م. ۱۳۷۵. بررسی مزیت نسبی دو محصول برنج و ...
 • Goldin I. ۱۹۹۰. Comparative advantage: theory and application todeveloping country ...
 • Gonzales A, Hasyno F and Perez ND. ۱۹۹۳. Economic incentiveand ...
 • Kendrick D. ۱۹۹۰. Models for analyzing comparative advantage ...
 • Dordrecht and Kluwer academic publishers ...
 • Kubursi A. ۲۰۰۰. Lebanon's agricultural potential: A policy analysismatrix approach. ...
 • Masters W.A and Winter-Nelson A. ۱۹۹۵. Measuring thecomparative advantage of ...
 • Mahmood A. ۱۹۹۶. Pakistan edible oil crisis and the comparativeadvantage ...
 • Mcintire J and Delgado CL. ۱۹۸۵. Satistical Significance ofindicators of ...
 • Najafi B. ۲۰۰۵. Effect of government policies on wheat production ...
 • Shahabuddin Q and Dorosh P. ۲۰۰۲. Comparative advantage inBangladesh crop ...
 • Zhong F, Zhigang XU and Longbo F. ۲۰۰۲. Regional comparativeadvantage ...
 • نمایش کامل مراجع