خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 4,170
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 92
رتبه علمی در بین Azad University: 35
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 19 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 18 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

رابطه رهبری هوشمند با یادگیری الکترونیکی مدیران مدارس متوسطه بابل نوشته مرضیه نیازاذری و عاصمه ولیرابطه بین برنامه ریزی استراتژیک با تیم پذیری و انعطاف پذیری کارکنان (مطالعه موردی:آموزش و پرورش شهرستان بابل) نوشته مرضیه نیازاذری و عاطفه علیزاده گودرزیتحلیل محتوای کتابهای درسی دوره دوم ابتدایی برحسب میزان توجه به مولفه های سرمایه فرهنگی در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ نوشته سکینه علویاننقش سکون زدگی شغلی بر سلامت روانی و انگیزش کارکنان (مورد مطالعاتی: راه وشهرسازی استان مازندران) نوشته امامعلی آرمندبررسی تاثیر دوره تصدی، رتبه، سن با آگاهی اخلاقی حسابرسان نوشته هانیه آقاپوربررسی تاثیر جنسیت حسابرس بر آگاهی اخلاقی حسابرسان نوشته هانیه آقاپورمطالعه راهکارهای گشودگی ذهنی و فکری نسبت به ایده ها و تجارب ، خود کنترلی و نظارت برروند یادگیری در سازمان نوشته محمدعلی نصرتیمطالعه استفاده آگاهانه از تکنولوژی اطلاعاتی مدرن به ویژه تکنولوژی MIS ، راه گشای مسیرتوسعه و پیشرفت کشور نوشته محمدعلی نصرتیمطالعه میزان تاثیر الگوی توسعه فردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، اخلاق حرفه ای، حقوقشهروندی کارکنان نوشته محمدعلی نصرتیبررسی افزایش کارایی و بهبود اثربخشی فرایندهای تجاری محور، همراه با نوآوری مستمرنیازمند توجه زیادی به مدیریت دانش نوشته محمدعلی نصرتیبررسی مقایسه ای میان روش تدریس دوران قاجار با عصر کنونی نوشته ضحا عظامیتاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی اینتروال با شدت زیاد بر سطوح سیرتوئین ۱ و ۲۵- هیدروکسی ویتامین D در زنان دارای اضافه وزن با کمبود ویتامین D نوشته معصومه حبیبیانارایه الگوی ارتباطی بین آموزش الکترونیکی، سلامت روان و انگیزش شغلی در دوران همه گیری کووید ۱۹ نوشته ندا اسماعیلیشاخص های ارتقای فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران (رویکرد اجتماعی، سیاسی، فنی و مالی) نوشته سید جعفر موسویواکاوی اصول حاکم بر تحصیل دلیل با تطبیق بین حقوق ایران وفرانسه نوشته مهدی اسماعیلی و حسن حاجی تبار فیروزجائیتوسعه مدل سنجش اثربخشی دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت در جامعه دانشگاهی علوم پزشکی نوشته حسن حسین پور و مجتبی طبری و محمدرضا باقرزادهطراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران(مطالعه کیفی) نوشته ابراهیم سمیع پور گیری و مهرداد متانی و محمدرضا باقرزاده و مجتبی طبریبررسی تاثیرمعیارها و سنجه ها ی ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بر توسعه صنعت نوشته مجتبی طبریمبانی و جلوه های اصل حداقل سازی نظام کیفری در حقوق ایران نوشته حسن حاجی تبار فیروز جائیرابطه بین وجدان کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میانجیگری دلبستگی شغلی( مورد مطالعه: بیمه دی تهران) نوشته محمد جلیلی و بهناز بازیاری و بهشته اسحاق نیموری

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

تاکنون 5 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: