اثربخشی آموزش تفکرمراقبتی بر به زیستی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 20

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FABAK-14-2_002

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1402

Abstract:

پژوهش حاضر آموزش تفکر مراقبتی واثربخشی آن بر به زیستی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی را بررسی کرده است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (دو ماه بعد) با گروه کنترل بین ۱۲۰ نفر از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در شهرهای تهران، ورامین انجام شد. دانش آموزان با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه ۶۰نفره مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش، نسخه کوتاه پرسش نامه توانمندی ها و فضیلت های منش نوجوان و پرسش نامه تفکر مراقبتی هدایتی بود. آموزش تفکر مراقبتی در ۱۵ جلسه ۹۰دقیقه ای به صورت آنلاین برای گروه مداخله برگزار شد.گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. تحلیل داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی بونفرونی صورت گرفت. آموزش تفکر مراقبتی باعث افزایش معنی دار میانگین نمرات متغیرهای تفکر مراقبتی و به زیستی و مولفه های آن ها در گروه مداخله شد (۰۰۱/۰p<) در مقایسه زوجی، بین مراحل پیش آزمون-پس آزمون و پیش آزمون-پیگیری تفاوت معنی داری وجود داشت (۰۰۱/۰p<)، در حالی که بین مراحل پس آزمون- پیگیری تفاوت معنی داری مشاهده نشد (۰۵/۰p>). آموزش تفکر مراقبتی باعث ارتقای بهزیستی و تمام مولفه های آن در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی می شود.

Authors

طاهره شفائی

دانشجو دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

الهه حجازی

دانشیار روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

یحیی قائدی

دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • جان بزرگی، مسعود، نوری، ناهید، حسینی، خیرالنسا (۱۳۸۵)، «بررسی ساخت ...
 • حیدری نسب، فرحناز، کزازی، میرجلال الدین، بیگ زاده، خلیل (۱۴۰۰)، ...
 • رمضانی فینی، معصومه، باقری نوع پرست، خسرو، قائدی، یحیی (۱۳۹۷)، ...
 • ساکی، رضا (۱۳۸۹)، سواد پژوهشی معلم (راهنمایی برای ژرف اندیشی ...
 • عابدی، منیره، نوروزی، رضاعلی، حیدری، محمدحسین، مهرابی، حسینعلی (۱۳۹۷)، «ارائه ...
 • قائدی، یحیی، دیباواجری، محمد (۱۳۹۰)، «ارائه چارچوبی برای ارزشیابی فلسفه ...
 • کوهی اصفهانی، هاجر، کشاورز، سوسن (۱۳۹۸)، «تفکر مراقبتی از منظر ...
 • نیکوگفتار ، منصوره (۱۳۸۶)، «رابطه بین سلسله مراتب ارزشها و ...
 • بازتعریف دوستی، در حلقه های کندوکاو فلسفی [مقاله ژورنالی]
 • Burgh G, Yorshansky M (۲۰۱۱). Communities of inquiry: Politics, power ...
 • Chen-Tao, L., C. Chia-Ping and L. Bella Ya-Hui (۲۰۱۱), “Is ...
 • Daniel M, Auric E (۲۰۱۱). Philosophy, critical thinking and philosophy ...
 • Decety J, Howard LH (۲۰۱۳). The role of affect in ...
 • Dombaycı MA, Demir M, Tarhan S, Bacanlı H (۲۰۱۱). Quadruple ...
 • Dombayci MA (۲۰۱۴). Philosophy for children and social inquiry: An ...
 • Gaedi, Y. ,Mahdian, M. ,Fomani, Fk. (۲۰۱۵) Identifying Dimensions of ...
 • Iwamoto DK, Liu WM (۲۰۱۰). The impact of racial identity, ...
 • Karabati S, Cemalcilar Z(۲۰۱۰). Values, materialism, and well-being: A study ...
 • Kelly SA, Melnyk BM, Jacobson DL, O'Haver JA. Correlates among ...
 • Lipman, M. (۱۹۹۵), “Caring as Thinking”, Inquiry: Critical Thinking Across ...
 • Maercker A, Mohiyeddini C, Müller M, Xie W, Zhi Hui ...
 • Mika'ili Moni', Farzaneh .(۱۳۸۷). The Comparison of Mental and well-being ...
 • Murehouse, R. (۱۹۹۳)."Philosophy for Children", Curriculum and Practice, in Thinking, ...
 • Noddings, N. ( ۲۰۰۸),”Caring and Peace Education”, in: Encyclopedia of ...
 • Petchtonr, P. , Chaijaroen, S.(۲۰۱۱). The development of web-based learning ...
 • Ryan, R. M & Deci, E. L. (۲۰۰۱). On happiness ...
 • Ryff, C.D. & Singer, B. (۱۹۹۸). The contours of positive ...
 • Russell, J. (۲۰۰۲), “Moral Consciousness in a Community of Inquiry”, ...
 • Seligman, M. E. P. (۱۹۹۹). The president s address. American ...
 • Seligman, M. E. P. , Steen, T. A. , Park, ...
 • Sharp, A. M. (۲۰۰۷), “Education of the Classroom Community of ...
 • The perspective of the Islamic Republic of Iran on the ...
 • نمایش کامل مراجع