سنجش آثار تنوع فعالیت های اقتصادی بر سطح رفاه جامعه روستایی (مورد: بخش مرکزی شهرستان کرمان)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JZPM-10-37_004

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1402

Abstract:

روستاها عمدتا دارای اقتصاد تک محصولی هستند که این امر سبب عقب ماندگی از توسعه و پیشرفت می شود. لذا باید به دنبال روش هایی بود که بتوان اقتصاد روستاها را با ایجاد تنوع بخشی در فعالیت های اقتصادی خانوارهای روستایی پویا و توانمند کرد. روستاهای کشور به علت اتکای شدید بر کشاورزی و درآمدهای حاصل از آن و نداشتن منابع اشتغالی و درآمدی غیر از کشاورزی، دارای اقتصاد ضعیف و آسیب­پذیری هستند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی اثرات تنوع فعالیت های اقتصادی بر رفاه زیستی خانوارهای روستایی در بخش مرکزی شهرستان کرمان پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، ۸۹۵۶ خانوار روستایی ساکن در ۱۱روستای بخش مرکزی شهرستان کرمان بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و مورد سنجش واقع شدند. از این تعداد، ۳۸۴ خانوار از طریق نمونه گیری کوکران انتخاب شدند که جهت اطمینان از صحت داده­ها به ۴۱۲ خانوار رسید. داده های جمع آوری شده نیز از طریق نرم افزار SPSS  و از طریق آزمون T تک نمونه، رگرسیون و T مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی بالایی بین تنوع­ اقتصادی و رفاه زیستی وجود دارد و خانوارهای دارای تنوع در فعالیت های اقتصادی سطح بالاتری از رفاه زیستی را نسبت به خانوارهای فاقد تنوع تجربه می کنند. همچنین براساس آزمون T تک نمونه ای، میانگین ابعاد تنوع اقتصادی (تعدد فعالیت های اقتصادی، امنیت و رضایت شغلی و درآمدی، زمینه سرمایه گذاری) در روستاهای مورد مطالعه در سطح ضعیف  بوده و میانگین ابعاد رفاه در مورد متغیرهای(اشتغال و درآمد، فراغت، مشارکت، آموزش وپرورش، بهداشت و توان اقتصادی) در سطح نسبتا نامطلوب و متغیرهای(سلامت، مسکن، دسترسی و رضایت از زندگی) در سطح مطلوب بوده است.

Authors

مریم شمسی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهد ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمدامین خراسانی

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سید حسن مطیعی لنگرودی

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abdshahi, A (۲۰۰۶) Investigating the Factors Affecting the Acceptance of ...
 • Asayesh, H & Ghanbari, N (۲۰۰۶), Introduction to Iranian Rural ...
 • Ashley, C. and Maxwell, S. (۲۰۰۱). Rethinking Rural Development, Development ...
 • Azizi, P. Lotfi, H & Pishro, H (۲۰۰۹), Information and ...
 • Babatunde and Qaim, (۲۰۱۰) R.O. Babatunde, M. Qaim, Impact of off-farm income on ...
 • Bezu S. Bezu, C.B. Barrett, S.T. Holden, ۲۰۱۲, Does the nonfarm economy offer pathways for ...
 • Cheraghi, M. Mohammadi Yeganeh, B. Mousavi Zare, S (۲۰۱۸) Investigating ...
 • Climatology Research Institute (۲۰۱۷) Disclosure, Evaluation of the Impacts and ...
 • Davis, J.)۲۰۰۶( .Rural Non-farm Livelihoods in Transition Economies: Emerging Issues ...
 • Eftekhari, A.R & Moosavi, S.M & Poortaheri, M & Farajzade, ...
 • Einali, J (۲۰۱۴), Evaluation of the role of tourism in ...
 • Ellis, F., ۲۰۰۰. Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries. ...
 • Farahmand, Shokoufeh and Mina Abootalebi (۲۰۱۲), the Impact of Diversity ...
 • Fathihnia, E (۲۰۱۴) The Effect of Rural-Urban Connections on the ...
 • Haggblade, S., Hazell, P. and Reardon, T.(۲۰۱۰). The Rural Non-farm ...
 • Heidari Sarban, V (۲۰۱۴), Measuring and prioritizing rural areas in ...
 • Hoang et al., ۲۰۱۴, T.X. Hoang, C.S. Pham, M.A. UlubaşoğluNon-farm activity, household expenditure, and poverty reduction ...
 • Jahangiri, A (۲۰۱۷) Investigating the Impact of Economic Diversity on ...
 • Javan, J. Alavizadeh, S and Kermani, M (۲۰۱۱), the Role ...
 • Karimzadeh, H. Valaei, M & Manafi Azar, R (۲۰۱۴), the ...
 • Kola, E., Laçi, S., & Laçi, E. (۲۰۱۲). Economic diversification ...
 • Liu, D. Golding, G. Gong, Farmers' coping response to the low flows in the ...
 • Mahdavi, M (۲۰۰۸), an Introduction to Rural Geography of Iran, ...
 • Midmore. P., Whittaker. J. (۲۰۰۰). "Survey economics for sustainable rural ...
 • Musakhani, G (۱۹۹۹), Analysis of Social Welfare in Iran and ...
 • Naseri, A & Basakha, M & Hassanzadeh, M & Masaeli, ...
 • Olale, E & Henson, H (۲۰۱۳) The impact of income ...
 • Page, M., & Beshiri, R. (۲۰۰۳). Rural economic diversification- A ...
 • Ranjan, S., ۲۰۰۶. Occupational diversification and access to rural employment: ...
 • Reardon et al., ۲۰۰۰, T. Reardon, J.E. Taylor, K. Stamoulis, P. Lanjouw, A. Balisacan Effects of non-farm employment on rural ...
 • Sadeghi Cham Changi, S. Sahdi, A & Sidayi, S (۲۰۱۶), ...
 • Taherkhani, M (۲۰۰۰), Industrialization of villages, Ministry of Jihad-e-Sazandegi Press, ...
 • Tayebnia, S & Baradaran S (۲۰۱۴), An Investigation of the ...
 • Winters, P., Davis, B., & Carletto, G. (۲۰۰۹). Assets, Activities ...
 • World Bank (۲۰۰۳) Rural Financial ServicesImplementing The Bank’s Strategy To ...
 • World Bank.(۲۰۰۷). Rural Non-Farm Economy, Retrieved from: http://go.worldbank.org/۱۹NI۷۷ ...
 • Yasoori, M & Javan, F (۲۰۱۵), Analysis of the Rural ...
 • Yasoori, M (۲۰۰۷), Introduction to rural economy with emphasis on ...
 • Zamora, O. M. (۲۰۱۱). Development instruments for the cross-border cooperation ...
 • Zhu, N., & Liu, X. (۲۰۰۸). The impact of remittances ...
 • نمایش کامل مراجع