مطالعه تبلورمجدد استاتیکی مس پس از تغییرشکل پلاستیک شدید

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNMMI-5-18_010

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1402

Abstract:

خواص مکانیکی و پایداری حرارتی از جمله مهم­ترین جنبه­های کاربرد تجاری فلزات شدیدا تغییرشکل یافته هستند. ریزساختار ماده کنترل ­کننده خواص مکانیکی نهایی است. پایداری حرارتی ریزساختار را می­توان به صورت مقاومت به فرایندهای بازیابی و تبلورمجدد تعریف کرد که این فرایندها بازگرداننده ریزساختار تغییر شکل یافته هستند. نقش اصلی کنترل تحولات ریزساختاری بر عهده­ی فرایندهای تبلورمجدد و بازیابی است که پدیده­های فعال شده با دما بوده و باعث بازگردانی ریزساختار تغییرشکل یافته می­شوند. در این پژوهش تبلورمجدد استاتیکی مس شدیدا تغییرشکل یافته با روش نوین اکستروژن برشی ساده (SSE) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه­های تغییرفرم یافته با کرنش­های مختلف در محدوده دمایی ۱۸۰ تا ۲۹۰ درجه سانتیگراد مورد آنالیز ریزساختاری و آزمایش سختی قرار گرفتند. سپس با محاسبه کسر نرم شدن، ثوابت معادله JMAK در شرایط مختلف تعیین گردیدند. نتایج حاکی از آن است که با افزایش کرنش از ۱۵/۱ به ۹/۶، اندازه کریستال و پایداری حرارتی کاهش می ­یابد، هم­چنین زمان لازم برای وقوع ۵۰% تبلورمجدد در دمای C°۲۱۰ که برای پاس اول ۸۶۴ ثانیه بوده در پاس دوم به ۲۹۹ ثانیه و در پاس ششم به ۲۰۷ ثانیه تقلیل می­ یابد.

Keywords:

نانوساختار , تغییرشکل پلاستیک شدید , بازیابی و تبلورمجدد استاتیکی

Authors

زهرا عباسی

دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

رامین ابراهیمی

دانشیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز