پیش بینی و بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر واردات بخش کشاورزی ایران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAE-12-47_006

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1402

Abstract:

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر واردات کشاورزی ایران برای دوره ۱۳۹۵-۱۳۵۷ و پیش بینی میزان واردات کشاورزی ایران تا سال ۱۴۰۴ با استفاده از روش های GARCH، VAR، VECM و ANN است. بدین منظور، از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته برای شاخص سازی نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، از رهیافت الگوی های خودرگرسیونی و تصحیح خطای برداری برای برآورد رابطه هم جمعی و پویای های کوتاه مدت و بلندمدت و در نهایت برای پیش بینی از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه غیرمستقیم از نوسانات نرخ ارز حقیقی و الگوی مصرفی جامعه بر واردات بخش کشاورزی و رابطه مستقیم از متغیر درآمد نفتی و متغیر جذب بر واردات بخش کشاورزی وجود دارد. سپس از مقایسه کارایی الگوی های خودرگرسیونی و الگوی تصحیح خطای برداری و شبکه عصبی مصنوعی، از شبکه عصبی طراحی شده در جهت پیش بینی واردات بخش کشاورزی ایران برای دوره زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ تحت یک سناریو استفاده شد و پیش بینی برون نمونه ای انجام شد. نتایج حاکی از آن است که با افزایش نوسانات نرخ ارز، واردات بخش کشاورزی کاهش .......

Authors

سیما شافعی

دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی بخش اقتصاد

یدالله بستان

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه اردکان، موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران، آمل، ایران

احمد فتاحی اردکانی

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان

درنا جهانگیرپور

دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه شیراز

رحمان عرفانی مقدم

استادیار و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abbasian, E., Moradpour auladi, M., & Mehregan, N. (۲۰۱۲). The ...
 • Abrishami, H., Komijani, A., Ahrari, M., & Hosseini Habashi, G. ...
 • Asgharpur, H., Mohammadpoor, S., Rezazadeh, A., & Jahangiri, K. (۲۰۱۲). ...
 • Bagella, M., Becchetti, L., & Hassan, L. (۲۰۰۶). Real Effective ...
 • Bahmani Oskoee, M., & Goswawi, G.G. (۲۰۰۴). Exchange Rate Sensitivity ...
 • Cazorzi, M., Kolasa, M., & Rubaszek, M. (۲۰۱۷). Exchange rate ...
 • Central Bank of the Islamic Republic of Iran. ۲۰۱۹. https://www.cbi.ir/simplelist/۱۵۸۹.aspx ...
 • Fatahi, A., & Rezvani, M. (۲۰۱۸). Applied econometric with shazam. ...
 • Fehresti sani, M., Fatahi, A., Bostan, Y., & Rezvani, M. ...
 • Gala, P., & Lucinda, C. (۲۰۰۶). Exchange Rate Misalignment and ...
 • Gholizadeh, M., & Darand, M. (۲۰۱۰). Forecasting Monthly Precipitation by ...
 • Gorgini, M., Golestani, S., & Hajabbasi, F. (۲۰۱۲). A Comparison ...
 • Hall, S., Hondroyiannis, G., Swamy, P., Tavlas, G., & Ulan, ...
 • Hosseini, S.S., Pakravan, M.R., & Gilanpour, O. (۲۰۱۲). Forecasting of ...
 • Jalayee, S., & Sattari, O. (۲۰۱۲). The Survey of and ...
 • Kazemnejad, M., & Gilanpour, O. (۲۰۱۸). Comparing The Econometric Methods ...
 • Khosravi, M., & Mohseni, R. (۲۰۱۴). The Effect of Exchange ...
 • Lotfalipour, M.R., Hoshmand, M., Elami, E., & Bostan, Y. (۲۰۱۸). ...
 • Marzban, H., Akbarian, R., & Javaheri, B. (۲۰۰۵). A comparison ...
 • Mehrabi Boshrabadi, H., & Javdan, E. (۲۰۱۱). Article title: Impact ...
 • Monjezi, M., Ghobadi, S., & Afghah, S. (۲۰۱۱). The Study ...
 • Mortazavi, S., Zamani, O., Noori, M., & Nader, H. (۲۰۱۲). ...
 • Najafi, P., Fehresti sani, M., Bostan, Y., & Fatahi ardakani, ...
 • Pahlavani, M., Dahmardef, N., & Hossini, M. (۲۰۰۷). Estimation of ...
 • Rasekh, S., Shahrazi, M., & Abdollahi, M. (۲۰۱۲). Asymmetric Effect ...
 • Schnabl, G. (۲۰۰۸). Exchange Rate Volatility and Growth in Small ...
 • Shayegan, M. A., Mohammadi, H., & Moosavi, S. N. (۲۰۰۸). ...
 • Sohrabi, R. (۲۰۱۶). Comparison of econometric models and artificial neural ...
 • Souri, A. (۲۰۱۲). Econometrics with the use of Eviews software. ...
 • Taghizadeh, R., Fattahi, A., Tahari, M., & Babaei, H. (۲۰۱۵). ...
 • Tavakoli, A., & Sayah, M. (۲۰۱۰). The effect of exchange ...
 • Thorbecke, W. (۲۰۱۱). Investigating the effect of exchange rate changes ...
 • Tkacz, G. (۲۰۰۱). Neural Network Forecasting Of Canadian GDP Growth. ...
 • Watson, P.M., & Gupta, K.C. (۱۹۹۶). EM-ANN models for microstrip ...
 • Yang, L., Cai, X. J., & Hamori, S. (۲۰۱۷). Does ...
 • Zamanian, G., & Behrad amin, M. (۲۰۱۵). Effect of exchange ...
 • نمایش کامل مراجع