طراحی سامانه استحصال آب باران به کمک تصاویر پهپاد

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WEJMI-14-48_006

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

Abstract:

مقدمه و هدف: کشور ایران به لحاظ اقلیمی که در آن قرار گرفته است، با مشکل کمبود منابع آبی مواجه است. از آنجا که سطح وسیعی از مساحت شهر ها را سطوح نفوذ ناپذیر خیابان ها تشکیل می دهند، حجم آب استحصالی از این سطوح قابل توجه بوده و می تواند فشار بر منابع آب را کاهش دهد و پاسخگوی بخش عمده ای از نیازهای غیرشرب باشد. ضمن آن که از گسترش آلودگی ناشی از سرریز و پس زدگی تاسیسات جمع آوری آب های سطحی و افزایش غیراقتصادی ابعاد آن ها جلوگیری می کند. مواد و روش­ها: در این مطالعه، طراحی سامانه استحصال آب باران از سطوح آسفالت با هدف تامین بخشی از نیاز فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، با استفاده از تصاویر پهپاد انجام شد. بدین منظور، داده های در دسترس ۲۲ ساله بارش روزانه و ۷۶۱ تصویر هوایی با استفاده از پهپاد DJIPhantom ۳ Professional تهیه شد. سپس مدل رقومی ارتفاع منطقه شد و برای تعیین مسیر رواناب، حوضه بندی منطقه در محیط GIS صورت گرفت. پارامتر های درصد قابلیت اطمینان و نسبت سرریز از مخزن برای هر سطح به ازای حجم های مختلف مخازن برآورد گردید. سپس حجم بهینه هریک از مخازن با استفاده از الگوریتم ژنتیک تعیین شد. یافته­ها: با توجه به وضعیت توپوگرافی سطوح خیابان دانشکده، رواناب حاصل از آن ها قابل جمع آوری در یک مخزن نیست، لذا ۴ مخزن A، B، C و D با حجم های بهینه شده به ترتیب برابر با ۱۵/۶، ۴۶/۳، ۱ و ۲۰ مترمکعب در نقاط مختلف سطوح خیابان ها در نظر گرفته شد. بحث و نتیجه­گیری: با طراحی سامانه های استحصال آب باران، می توان حجم قابل توجهی از آب باران را برای مصارف غیرشرب دانشکده ذخیره نمود.

Authors

هادی شوکتی

دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

مهدی کوچک زاده

دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

علی اکبر نوروزی

دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Tabatabai Yazdi J, Tavakkoli H. Evaluation of the possibility of ...
 • https://www.daneshgahi.com/p/tl/pblet.aspx?tid=۲۰۰۴۰۷۳Assayed A, Hatokay Z, Al-Zoubi R, Azzam S, Qbailat M, ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.resconrec.۲۰۱۳.۰۱.۰۱۰Bashar MZI, Karim MR, Imteaz MA. Reliability and economic analysis ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.resconrec.۲۰۱۸.۰۱.۰۲۵Basinger M, Montalto F, Lall U. A rainwater harvesting system ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jhydrol.۲۰۱۰.۰۷.۰۳۹Cowden JR, Watkins JR, David W, Mihelcic JR. Stochastic rainfall ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jhydrol.۲۰۰۸.۰۷.۰۲۵Fewkes A. The use of rainwater for WC flushing: the ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/s۰۳۶۰-۱۳۲۳(۹۸)۰۰۰۶۳-۸Guo Y, Baetz BW. Sizing of rainwater storage units for ...
 • applications. Hydrologic Engineering. ۲۰۰۷; ۱۲: ۱۹۷-۲۰۵. ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۶۱/(asce)۱۰۸۴-۰۶۹۹(۲۰۰۷)۱۲:۲(۱۹۷)Hanson LS, Vogel RM. Generalized storage-reliability-yield relationships for rainwater harvesting ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۸۸/۱۷۴۸-۹۳۲۶/۹/۷/۰۷۵۰۰۷Imteaz MA, Adeboye OB, Rayburg S, Shanableh A. Rainwater harvesting ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.resconrec.۲۰۱۲.۰۲.۰۰۷۱۰. Imteaz MA, Matos C, Shanableh A. Impacts of climatic ...
 • [DOI: ۱۰.۱۵۰۴/IJHST.۲۰۱۴.۰۶۷۷۳۰]۱۱. Jing X, Zhang S, Zhang J, Wang Y, ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.resconrec.۲۰۱۷.۰۷.۰۲۷۱۲. Jones MP, Hunt WF. Performance of rainwater harvesting systems ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.resconrec.۲۰۰۹.۱۱.۰۰۲۱۳. Kim K, Yoo C. Hydrological modeling and evaluation of ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۶۱/(asce)he.۱۹۴۳-۵۵۸۴.۰۰۰۰۰۳۰۱۴. Lani NHM, Syafiuddin A, Yusop Z, Bin Mat Amin ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.scitotenv.۲۰۱۸.۰۴.۴۱۸۱۵. Li Y, Ye Q, Liu A, Meng F, Zhang ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jhydrol.۲۰۱۷.۰۴.۰۴۲۱۶. Liaw CH, Tsai Yl. Optimum storage volume of rooftop ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۱۱/j.۱۷۵۲-۱۶۸۸.۲۰۰۴.tb۰۱۰۵۴.x۱۷. Mehrabadi MHR, Saghafian B, Fashi F. Assessment of residential ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.resconrec.۲۰۱۳.۰۱.۰۱۵۱۸. Mun JS, Han MY. Design and operational parameters of ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jenvman.۲۰۱۱.۰۸.۰۲۴۱۹. Rahman A, keane J, Imteaz MA. Rainwater harvesting in ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.resconrec.۲۰۱۱.۱۲.۰۰۲۲۰. Rostad N, Foti R, Montalto FA. Harvesting rooftop runoff ...
 • lets: Drawing conclusions from four major US cities. Resources, Conservation ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.resconrec.۲۰۱۶.۰۱.۰۰۹۲۱. Sample DJ, Liu J. Optimizing rainwater harvesting systems for ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jclepro.۲۰۱۴.۰۳.۰۷۵۲۲. Walsh TC, Pomeroy CA, Burian SJ. Hydrologic modeling analysis ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jhydrol.۲۰۱۳.۱۰.۰۳۸۲۳. Wang R, Zimmerman JB. Economic and environmental assessment of ...
 • نمایش کامل مراجع