ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 84

This Paper With 37 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEDU-11-41_011

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

Abstract:

تحقیق حاضر به منظور "ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس" با هدف شناخت مولفه های اصلی و فرعی و نشان دادن تعامل و ترکیب اثرات محیطی (اجتماعی-فرهنگی،سیاسی و اقتصادی ) انجام شده است. این پژوهش از نوع مطالعات تحقیق و توسعه به شمار می رود و همچنین روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- پیمایشی است.جامعه آماری شامل همه روسا، معاونان، مدیران کل و اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد  استان فارس  با رشته تحصیلی مدیریت گرایش های مختلف و علوم انسانی به غیر از مدیریت  و دارای مرتبه علمی استاد، دانشیار، استادیار و یا مربی می باشند که ۱۹۴ نفر از آنان، نمونه ما را تشکیل می دهند. اطلاعات میدانی تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از" تحلیل عاملی"، "تحلیل واریانس"و "محاسبه آزمون t  برای مولفه های اصلی و فرعی" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داده است که مدل برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس دارای شش م‍ولفه اصلی یعنی ارزش ها و باورهای حاکم، تعیین ماموریت، تعیین چشم اندازها، اهداف کلان، تعیین استراتژی، تدوین برنامه عملیاتی و شش مولفه فرعی  یعنی تحلیل فرصت های محیطی، تحلیل تهدیدهای محیطی، تحلیل قوت ها و ضعف ها، برنامه ریزی استراتژیک و ارزشیابی استراتژیک است و درجه تناسب آن ۲/۷۵% حاصل شده است.

Authors

محیا پاپری

گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ،ایران

یداله مهرعلی زاده

گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران

سید مسعود سیدی

گروه مدیریت ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،شیراز ،ایران

محمد حسین پور

مدیر گروه مدیریت آموزشی دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز گروه مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم انسانی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ،ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahmadi, J., Bahmei, J., Ranjbar, M., Rahimi, H., &Shahbazi, H. ...
 • Alvani, SM.,&DanayeeFard, H. (۲۰۰۱).Public administration and public trust.Journal of Management ...
 • Arasteh, HR. (۲۰۰۰).Leadership and management in higher education institutions of ...
 • Arthur, TA.,&Strickland, JA. (۲۰۰۱). Strategic Management Concepts and eases; Mc ...
 • Bargh, C. (۲۰۰۰). University leadership the role of the chief ...
 • Bendy, J. (۲۰۱۵). Center For Teaching CFT.Retrieved from VanderBilt V ...
 • Campbell, A.(۲۰۱۶). Talking Point Flexible Targeted Online Staff Development That ...
 • Campbell, A. (۱۹۹۵). Corporate strategy: The quest for parenting advantage. ...
 • Clark, B.R. (۱۹۹۸).Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation; ERIC ...
 • Cooper, D.G. (۲۰۰۷).University spin off firms and high growth firms ...
 • Dargahi, H., Mousavi, M.,Shaham, G.,&Molaiezadeh, A. (۲۰۱۳).Organizational climate of hospitals ...
 • David, W. (۲۰۰۰).Managing University and Colleges: Managing Strategy. Philadelphia: Open ...
 • Ghorchian, N. (۱۹۹۴).The mission of the higher education system to ...
 • Goodstein, L.D., Nolan, T.M.,&Pfeiffer, J.W. (۱۹۹۳).Applied strategic planning: How to ...
 • Hamel, G. (۱۹۹۶). Strategy as revolution; Harvard Business Review New ...
 • Imani, J. (۲۰۱۱).The relationship between participative management and Organizational climate ...
 • Jafari, S., &Mirmoghaddam, K. (۲۰۱۴).Examine the role of servant leadership ...
 • Keller, G. (۱۹۸۳). Academic strategy: The management revolution in American ...
 • Mehralizadeh, Y. (۲۰۰۶). Globalization and Organizational Change and Human Resource ...
 • Mehralizadeh, Y., Moghadaspour, E., &Joudzadeh, N. (۲۰۱۳).Management and Strategic Planning. ...
 • Peters, G.B., Gurley, D.K., Fifolt, M., Collins, L., & McNeese, ...
 • Porter, M.E. (۱۹۹۶). What is strategy. Harvard Business Review; Published ...
 • Schoemaker, P.J. (۱۹۹۵). Scenario planning: a tool for strategic thinking. ...
 • Simpson, D. (۱۹۹۵). The planning process and the role of ...
 • Tregoe, B.B., & Zimmerman, J.W. (۱۹۸۰).Top management strategy: What it ...
 • Wall, S.J., & Wall, S.R. (۱۹۹۵).The new strategices. New York ...
 • Wendler, R. (۲۰۱۲). Human Subjects Protection: A Source for Ethical ...
 • Wilson, I. (۱۹۹۴). Strategic planning isn't dead—it changed. Long range ...
 • Withcher, BJ. (۲۰۰۴). Strategic Management: Reading and Concepts, Harlow. New ...
 • Yego, H.J. (۲۰۱۶). Quality Regulation in Expansion of Educational Systems: ...
 • Yemeni, M., &Ghahremani, M. (۲۰۰۳).The study of the process of ...
 • نمایش کامل مراجع