رابطه استرس شغلی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان با رضایت از جو سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEDU-3-11_010

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی ارتباط استرس شغلی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان با رضایت از جو سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی بود. روش این پژوهش، توصیفی – همبستگی و جامعه آماری آن تمامی کارمندان دانشگاه محقق اردبیلی بود. داده های پژوهش از ۱۱۲ کارمند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، جمع آوری گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های جو سازمانی، استرس شغلی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی استفاده شد. دادههای جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه استاندارد و رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که بین استرس شغلی و کیفیت زندگی، استرس شغلی و رضایت از جو سازمانی، رضایت از جو سازمانی و فرسودگی شغلی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی رابطه منفی و بین رضایت از جو سازمانی و کیفیت زندگی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین، معلوم شد که رضایت از جو سازمانی توسط سه متغیر فرسودگی شغلی، استرس شغلی و کیفیت زندگی به خوبی قابل پیش بینی است. به عنوان نتیجه کلی، شناخت جو سازمانی و انسجام بخشیدن به آن می تواند به عنوان یک ابزار کار آمد، مدیران را در بهره ور ساختن سازمان کمک کند.

Authors

نادر حاجلو

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم. اردبیل ، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahqar, G. (۲۰۰۷). The study of school organizational climate role ...
 • Byock, I. R. (۱۹۹۵). Missoula-Vitas Quality of Life Index (MVQOLI)Version-۲۵s. ...
 • Byock, I. R., Merriman, M. Ps. (۱۹۹۸). Measurming quality of ...
 • Palliative Medicine, ۱۲, ۲۳۱-۲۴۴ ...
 • Chen, M., Miller, G., Cooper, D., & Wilson, T. (۱۹۹۵). ...
 • Cooper , C. L. (۱۹۹۳). The Stress Check Englewood Cliffs ...
 • , Toronto ۱۷۵ ...
 • Fooladvand, K. (۲۰۰۷). The study of relationship between organizationalclimate and ...
 • Freudenberger, H. G. (۱۹۹۴). Staff burnout. Journal of social Issues. ...
 • International Journal of Nursing Studies, ۴۷ (۲), ۲۰۵-۲۱۵ ...
 • Ghaseminijad, A., Siyadat, S.A. (۲۰۰۴). The relationship betweenorganizational climate and ...
 • Gyngell , E. (۲۰۰۰). HSE publishes new research on occupational ...
 • Hansen, N., Sverke, M., Na swall, K. (۲۰۰۹). Predicting nurse ...
 • Hooman H. (۱۹۹۲). Educational and psychological measurement. Tehran:Parsa. (Persian)Hui Wayne, ...
 • Jahade Daneshgahi Publications of Sfahan University ...
 • Jamshid Nejad, A.R. (۱۹۹۶). Comparative study of job stress and ...
 • Children and Youth Services Review, ۳۲ (۳) , ۳۸۰-۳۸۸ ...
 • Lowenstein, I.F. (۱۹۹۱). Teacher stress leading to burnout: Its preventionand ...
 • Maslach, C. (۲۰۰۲). Burnout:The Cost Of Caring. New Jersy, Englewood ...
 • Mehr Alizade, Y., Sepasi, H., Omidiyan, F. (۲۰۰۵). The study ...
 • (Persian) Mitchell, Trans, A. (۱۹۷۸). Management in organizations. Translation:Mohammed Hussain Nazari ...
 • Mohammadi, R. (۱۹۹۷). The relationship between management role, jobsatisfaction and ...
 • (۲۰۰۵). The study of Some psychometric properties of quality of ...
 • Olympic, ۲۵: ۲۷-۳۶. (Persian)Rubino,C., Luksyte, A., Jansen Perry, S., Volpone, ...
 • Rushing , W. A. (۱۹۸۹). Organizational size , Rule , ...
 • letterer (ed) , organizations : Structure and behavior , ۳ ...
 • Sabeti, Z. (۲۰۰۰). The relationship between organizational climate andmorale of ...
 • Simpson, P. L, Schumaker, J. F., Dorahy, M. J., & ...
 • Depression and life satisfaction in Nepal and Australia. The Journal ...
 • Smart, J. C., & Hamm, R.F. (۱۹۹۳). Predictors of burnout ...
 • Woods, P. (۱۹۹۹). Intensification and stress in teaching, in: R ...
 • Vandenberghe & A. M. Cambridge. Zaki, M.A. (۲۰۰۷). Quality of life ...
 • نمایش کامل مراجع