بررسی رابطه رضایت از زندگی و فرسودگی شغلی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری تحول آفرین و اعتیاد به کار ( مورد مطالعه: زنان فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش منطقه ۳ شهر شیراز)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JZVJ-7-27_005

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رضایت از زندگی بر بروز فرسودگی شغلی صورت گرفت. هم چنین، نقش رهبری تحول آفرین و اعتیاد به کار به عنوان متغیرهای تعدیل گر بر رابطه بین رضایت از زندگی و فرسودگی شغلی نیز بررسی شد. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان شاغل فرهنگی در آموزش و پرورش منطقه ۳ شهر شیراز و روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه­گیری در دسترس و تعداد اعضای نمونه آماری ۱۲۲ نفر هست. بمنظور گرد آوری داده ها، از ابزار پرسش نامه استفاده شد که شامل چهار پرسش نامه رضایت از زندگی، فرسودگی شغلی، رهبری تحول آفرین و اعتیاد به کار بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادله های ساختاری استفاده شد که تجزیه و تحلیل ها به وسیله نرم افزار SMARTPLS انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رضایت از زندگی بر فرسودگی شغلی دارای تاثیر منفی است. هم چنین، مشخص شد که متغیر رهبری تحول آفرین بر رابطه رضایت از زندگی و فرسودگی شغلی تاثیر منفی و معنادار دارد و متغیر اعتیاد به کار  بر رابطه رضایت از زندگی و فرسودگی شغلی دارای تاثیر مثبت و معنادار است.

Authors

امین زارع

دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه مالک اشتر، رشته مدیریت رفتار سازمانی.

سعید سپهری

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رشته مدیریت دولتی گرایش تحول

سید عبدالرسول حسینی

هئیت علمی دانشگاه پیام نور ارسنجان، رشته مدیریت دولتی.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Amini, F., Farah bakhsh, K., & Nikoozadeh kordmirza, E. (۲۰۱۳). ...
 • Aminian, O., Farjami, A., Pouryaghoob, G., & Sadeghniiat Haghighi, K. ...
 • Andrews, F. M., & Withey, S. B.(۱۹۷۶). Social Indicators of ...
 • Asgari, G., & Keledi, A. R. (۲۰۰۳). Job Satisfaction Among ...
 • Bakhteyari Fayndari, M., Bazrafshan Moghadam, M., Ahanchian, M. R., & ...
 • Buelens, M., & Poelmans, S. A. Y. (۲۰۰۴). Enriching the ...
 • Carsten, C., Schermuly, Y., & Meyer, B. (۲۰۱۱). Effects of ...
 • Chin, W. W.,& Newsted, P. R.(۱۹۹۹). Structural equation modeling analysis ...
 • Darbandi, M. (۲۰۱۲). The role of job satisfaction and life ...
 • Ebrahimipour, H., Vafaeinajjar, A., Mahdizadeh, S. M., & Taghipour, A. ...
 • Fassel, D. (۱۹۹۰). Working Ourselves to death: The high Cost ...
 • Ghaderi, A. (۲۰۱۰). transformational leadership The main component in the ...
 • Hassanpour, A., Abbasi, T., & Norozi, M. (۲۰۱۱). The Survey ...
 • Hooman, H. A. (۲۰۱۰). Structural equation modeling using LISREL software. ...
 • Jamshidi Kohsari, H. (۲۰۰۹). Workaholism, the new disease of human ...
 • Karniol, R. (۱۹۹۶). The motivational impact of temporal focus: Thinking ...
 • Keyes, C. L. M., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. ...
 • Khodabakhsh, M. R., & mansoori, P. (۲۰۱۱). Investigation adaptive and ...
 • Kowsarneshan, M., Javaheri Kamel, M., & Boroomand, M. (۲۰۰۸). Sentimental ...
 • Lambert, E., Hogan, N. L., & Altheimer, I. (۲۰۱۰). The ...
 • Lambert, K., Perrewe, P., & Hochwarter, W. (۲۰۰۸). Burnout in ...
 • Lazarus, R. S., Kanner, A. D., & Folkman, S. (۱۹۸۰). ...
 • Lazarus. S. & Folkman, S. (۱۹۸۴). Stress, appraisal and coping. ...
 • Lucas, R. E., Dienner, E., & Suh, E.(۱۹۹۶). Discriminant validity ...
 • Matlabiasl, S. (۲۰۰۷). Transformational leadership in organizations: a model influenced ...
 • McVicar, R. (۲۰۰۳). A meta-analytic examination of the correlates of ...
 • Moghli, A. R. (۲۰۰۴). transformational Leadership and its measurement tools. ...
 • Pardakhtchi, M. H., Ahmadi, GH. A., & Arezoumandi, F. (۲۰۰۹). ...
 • Paul, A. H., & Frederick, A. P. (۱۹۹۴). Karoshi: Salaryman ...
 • Pavot, W., Dienner, E., & Suh, E. (۱۹۹۸). The temporal ...
 • Peters, T., & Waterman, R. H. (۱۹۸۶) . In Search ...
 • Rashidi, M. M., Tymuri nasb, A., & Ehrami, M. (۲۰۰۹). ...
 • Schaufeli, W. B.; Bakkerb, A. B.; Frank, M. M. A., ...
 • Scheier, M. F.,& Carver, C.S. (۱۹۸۵). Optimism, coping, and health: ...
 • Scott, K. S., Moore, K. S., & Miceli, M. P. ...
 • Spector, P., Borman, W., & Cimino, C. (۲۰۰۴). Emotional intelligence ...
 • Taris, T. W., Schaufeli, W. B, & Verhoeven, L. C.(۲۰۰۵). ...
 • Thanacoody, R. P., Bartram, T., & Casimir, G. (۲۰۰۹). The ...
 • Thimm, J. C. (۲۰۱۰). Personality and early maladaptive schemas: A ...
 • Thorsen, V. C., Tharp, A. L., & Meguid, T. (۲۰۱۱). ...
 • Wright, M. O., Crawford, E., & Del Castillo, D. (۲۰۰۹). ...
 • Zamini, S., Pakmaram, A., Zamini, S., & Zaree, P. (۲۰۱۰). ...
 • نمایش کامل مراجع