تحلیلی بر ارائه مدلی راهبردی جهت سنجش توسعه پایدار در شهرها (مطالعه موردی شهر مشهد)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 147

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUPCONF05_020

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

در این مقاله سعی دارد به بررسی تحلیلی بر ارائه مدلی راهبردی جهت سنجش توسعه پایدار در شهرها بپردازد؛ مطالعه موردی تحقیق مورد نظر شهر مشهد می باشد که با روش پیمایشی سعی به کنکاش سوالات تحقیق پرداخته می شود در این مقاله از آنالیز فاکتور بر مبنای روش جدید و پیشرفته معادلات ساختاری PLS به منظور تحلیل و بررسی ضرایب و فاکتورهای مهمتر، برآورد ضرایب متغیرهای مستقل و حتی تعیین میزان تاثیرگذاری هر یک از متغیرهای مستقل بر یکدیگر استفاده شده است. در نتیجه این تحقیق رابطه معنادار شاخص های شهرنشینی با توسعه پایدار محاسبه و پیشنهادهایی برای ادامه و توسعه این مطالعه در خاتمه ارائه شده است و می توان کاربردی ترین فرایند در جهت رفع نواقض موجود در راه دستیابی توسعه مشهد تخصیص منابع یا هزینه یابی پروژه های بازسازی و توسعه شهری می باشد که نیاز به برنامه ریزی های مدون و مدیریت مناسب دارد.

Authors

زهرا سادات منصور مقدم

کارشناس اداره تفکیک از مبداء سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

مسعود انتظاری

رئیس اداره تفکیک از مبداء سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد