مروری بر بررسی وضعیت پیاده راه خیابان علم الهدی شهر رشت ( استان گیلان – ایران )

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 171

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUPCONF05_019

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

پیاده راه ها خیابان های محصوری هستند که ترافیک سواره در آن ها حذف شده و تسلط کامل با عابر پیاده است. بنابراین آزادی عمل انسان پیاده برای توقف، مکث، تغییر جهت و تماس مستقیم با دیگران بسیار زیاد است. این فضاها هم از نظر ارتباطی و هم به لحاظ کالبدی- فضایی از جایگاه ارزشمندی در ارتقا و بهبود کیفیت محیطی در مراکز شهری برخوردارند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت پیاده راه علم الهدی رشت می باشد. از دیگر اهداف این پژوهش می توان به آشنایی با مفهوم پیاده راه و ارائه سیاست ها و پیشنهادهایی کلی در خصوص بهبود وضعیت این پیاده راه اشاره کرد. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی – تحلیلی است . جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابحانه ای مبتنی بر اسناد دولتی ، مقاله ها ،مجله ها ، مطبوعات و آمارنامه ها استفاده شده است . از این رو ابتدا به تعریف کلی پیاده راه پرداخته شد و سپس وضعیت پیاده راه علم الهدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که پوشش گیاهی پیاده راه علم الهدی وضعیت مناسبی ندارد. همچنین بررسی پوشش گیاهی اضلاع شمال و جنوبی بیانگر این مطلب است که ضلع شمالی خیابان علم الهدی به شدت با کمبود درخت مواجه می باشد. همچنین پیاده راه علم الهدی از لحاظ وضعیت ورودی بسیار ضعیف بوده که این امر امنیت خاطر افرادی را که در پیاده راه قرار دارند مختل خواهد نمود.

Authors

کورش افضلی

استادیار و دکتری تخصصی شهرسازی و رئیس دانشکده شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی (شهید حاج قاسم سلیمانی) کرمان - ایران

شهرام زنده دل ثابت

دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی وکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری با گرایش (بهسازی و نوسازی)، مرکز تحصیلات تکمیلی و دکترای (الکترونیکی) دانشگاه پیام نور اصفهان- ایران