بررسی عوامل مرتبط با تسهیل آموزش و یادگیری اثربخش در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: مروری نظام مند

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 115

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HELSCONF04_063

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

مقدمه: تسهیل آموزش و یادگیری اثربخش که یکی از اهداف مهم نظام های آموزشی است زمانی به وقوع می پیوندد که تمامی مولفه هایی که این امر را به سرانجام می رساند، رعایت شده باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با تسهیل آموزش و یادگیری اثربخش در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است. روش: پژوهش کنونی، منطبق با دستورالعمل مطالعات مروری نظام مند (PRISMA) انجام شد. داده های مطالعه حاضر از طریق جستجو در متون موجود در پایگاه های اطلاعات پژوهشی داخلی نظیر جهاد دانشگاهی (اس آی دی)، نورمگز، مگ ایران و سیویلیکا بدون توجه به بازه زمانی خاصی، مقالات جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی بوده که در چند دهه اخیر در صدد شناسایی عوامل مرتبط با تسهیل آموزش و یادگیری اثربخش بوده است. با توجه به مطالعات بررسی شده سه مولفه گسترده و اصلی: سلامت جسمانی و روانشناختی دانش آموزان، استفاده از رسانه های آموزشی نوین توسط مدارس و محیط یادگیری مناسب در ارتباط با موضوع پژوهش شناسایی شدند. نتیجه گیری: در مجموع به همکاران ادارای شاغل در اداره کل و مدیریت نواحی و مناطق آموزشی استان توصیه می شود که به امر تسهیل آموزش و یادگیری اثربخش توجه نشان داده و در انتخاب شیوه های موثر در آموزش و یادگیری مطابق با نتایج جدیدترین پژوهش ها عمل نمایند تا بتوانند انتخابی صحیح و دقیق در پیشبرد این هدف والا داشته باشند.

Authors

شیما سواره

کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، واحد بوکان، بوکان، ایران