تاثیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد مخاطره آمیز صادراتی با نقش میانجی استراتژی رقابتی و ارتباطات بازار یابی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_020

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

رشد جهانی بازارها، تمایل شرکت ها به حضور در بازارهای جهانی را افزایش داده است و اغلب آن ها بر صادرات به بازارهای خارجی متمایل شده اند. این موضوع باعث شده است تا شرکت ها دریابند که صرفنظر از کشور، اندازه یا نوع صنعت، مشارکت کردن در بازارهای جهانی یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد مخاطره آمیز صادراتی با نقش میانجی استراتژی رقابتی و ارتباطات بازاریابی میباشد. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شرکتهای صادراتی کوچک و متوسط استان تهران در نظر گرفتهشده است. پژوهش بر اساس یک فرضیه اصلی و ۸ فرضیه فرعی شکل گرفته است که در نهایت فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تائید و سه فرضیه فرعی رد شد.

Keywords:

قابلیتهای بازاریابی-عملکردمخاطره آمیزصادراتی-استراتژی رقابتی-ارتباطات بازاریابی-تلاطم فناورانه

Authors

محسن ناظم بکایی

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

محدثه اشرفیان رهقی

کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد