نقش آموزش های اقتصادی و سیاسی در سیاست گذاری های شهری و ارتقا شاخصه های شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_402

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

آموزش و پرورش در جوامع امروزی به عنوان کلیدیترین نهاد آموزشی برای توسعه همه جانبه به شمار می رود. برپایه نظام آموزشی یک جامعه است که نظم و انضباط اجتماعی حالت نهادی به خود می گیرد و عامه مردم به طرف فرهنگ ترقی و توسعه حرکت می کنند. سئوال اصلی این پژوهش این است که چگونه نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران توانسته است سیاست های کلان آموزشی و تربیتی خود را درقالب مولفه های اقتصادی و سیاسی تببین کند؟دراین زمینه موفق بوده است ؟ همچنین آموزش و پرورش توانسته است به وظیفه خود یعنی همانا بالابردن سطح دانش سیاسی واقتصادی شهروندان عمل کند و درتربیت شهروندان به صورت افرادی آگاه ، توانا، ومشارکت جو، موفق باشد؟ هدف اصلی این تحقیق ارزیابی نقش آموزش و پرورش درتربیت شهروند ایرانی اسلامی وکشف رابطه تاثیر و تاثری میان این دو مقوله و به چالش کشیدن سیاست گذاریهای این حوزه خطیر، همچنین مبانی و مجاری پیاده سازی آن ونهایتا ارائه الگوهای راهبردی و نیز قابل پیاده سازی در این دو حوزه و رابطه فی مابین این دو است .

Authors

گارینه کشیشیان سیرکی

دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران