خانم دکتر گارینه کشیشیان سیرکی

دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد تهران جنوب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (423526)

13
66
1
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو پیوسته انجمن ایرانی روابط بین الملل

Conference Papers

Journal Papers

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در تدریس در دانشگاه (1383-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر اندیشه امام (ره) (1399)
 • پژوهشگر برتر واحد تهران جنوب و استان تهران (1399)
 • استاد نمونه (1398)

Other

 • 1- مفسر خبر و مونیتوریست اخبار خارجی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از 1373 تا پایان شهریور 1384 2- ارزیاب اخبار برون مرزی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از 1373 تا پایان شهریور 1384 3- مفسر اخبار برون مرزی در حوزه همجوار با تأکید بر منطقه قفقاز و قره باغ از 1373 تا پایان شهریور 138
 • 4- استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان دانشجوی بورسیه از 1 /7 /1384 5- مدیر پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 93 تا 95 6- عضو شورای پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دبیر شورا از سال 93 تا 95
 • 7- عضو شورای آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی از سال 93 تا 95 8- عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی گروه علوم سیاسی از سال 92 تا کنون 9- عضو کارگروه تخصصی تولیدات علمی واحد تهران جنوب تا تیر 95
 • 10- عضو نشست مشترک مدیران پژوهشی و مدیران ستادی واحد تهران جنوب تا تیر 95 11- عضو انجمن علوم سیاسی از سال 93 تا کنون 12- مدیر داخلی مجله IJPS و از سال 1399 مدیر مسئول نشریه بین المللی علوم سیاسی ( از سال 94 تاکنون و مدرس زبان تخصصی انگلیسی)
 • 13- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب از 1392 14- عضو شورای برگزار کننده آزمون جامع دکتری- مصحح و طراح سئوال از دوره اول تا کنون 15- عضو شورایعالی تحصیلات تکمیلی از سال 92 تا کنون
 • 16- عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی – تخصصی مطالعات سیاسی بین الملل 17- استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش و واحد الکترونیک 18- عضو هیأت تحریریه مجله علمی تخصصی جاهد
 • 19- عضو کمیته مصاحبه کننده با دانشجویان دکتری از سال 92 تاکنون 20- مدیر گروه رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در همه مقاطع از بهمن 1396 تا بهمن 1400 21- مدیر گروه رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد بین الملل کیش از بهمن 96 تاکنون
 • 22- رئیس شورای مدیران گروه استانی علوم سیاسی و روابط بین الملل استان تهران 23- عضو شورای برنامه ریزی و هماهنگی¬های استانی مرتبط با رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل با همه گرایش¬ها 24- عضو شورای برنامه ریزی و هماهنگی¬های استانی مرتبط با رشته روابط بین الملل
 • 25- عضو شورای آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از 96 26- عضو شورای پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از 96 27- عضو شورای آموزشی مجتمع ولی عصر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از 97 تاکنون
 • 28- عضو شورای پژوهشی مجتمع ولی عصر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از 97 تاکنون 29- عضو شورای راهبردی مجتمع ولی عصر (عج) از 97 تاکنون 30- عضو هیأت تحریریه ماهنامه اندیشه روابط بین الملل
 • 31- عضو هیأت تحریریه فصلنامه سیاست بین الملل 32- عضو هیأت تحریریه نشریه زنان 33- عضو انجمن علمی انقلاب اسلامی
 • 34- عضو کارگروه علمی و تخصصی علم و سیاستگذاری 35- عضو هیأت علمی مرکز زبان و ترجمه 36- عضو هیأت تحریریه مجله علوم سیاسی، حقوق و فقه
 • 37- رئیس شورای دانشی علوم انسانی مواد و انرژی واحد تهران جنوب 38- عضو گروه پژوهشی غرب و تحولات جهانی (پژوهشکده غرب شناسی) 39- عضو کمیته داوران پیش دفاع¬های متمرکز سازمان
 • 40- مدرس واحد تهران جنوب و مدرس مدعو واحد بین الملل کیش، واحد علوم و تحقیقات تهران، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی 41- معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم انسانی شهید همدانی واحد تهران جنوب 42- دبیر شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی شهید همدانی واحد تهران جنوب