مطالعه تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLRM-15-2_008

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1402

Abstract:

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبت بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به شیوه پسینی، عینی، غیرمتمرکز، و دارای اعتبار نسبی امر مختومه است، و الگوی اروپایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به نحو پیشینی، انتزاعی، متمرکز، و دارای اعتبار مطلق امر مختومه صورت می گیرد. در مقاله حاضر، ضمن پرداختن به مبانی عام دادگستری اساسی و سپس مبانی خاص هریک از الگوهای مذکور، کارکردهای عام دادگستری اساسی در دو کشور شاخص، یعنی ایالات متحده آمریکا و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است.

Keywords:

constitution , Constitutional justice , parliament , Conseil constitutionnel , Supreme Court of the United States of America , قانون اساسی , کلید واژه ها: دادگستری اساسی , پارلمان , شورای قانون اساسی , دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

Authors

سید مجتبی واعظی

Assistant Professor, Faculty of Law, Shiraz University, Shiraz, Iran