آقای دکتر SeyedMojtaba Vaezi

Dr. SeyedMojtaba Vaezi

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409395)

4
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers