جایگاه سواد اطلاعاتی در توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICJLP07_128

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

Abstract:

توسعه شغلی معلمان ، همواره یکی از دغدغه های جدی نظام های آموزشی بوده و هست و در دهه اخیر، توجه بیشتری را به خودجلب کرده است.آشکار است که ارتقای توانمندی معلمان در تدریس، برای موفقیت مدرسه بسیار حیاتی می باشد و این موضوعهدف توسعه شغلی است. توسعه شغلی معلمان، همان فرایندها و فعالیت های طرح ریزی شده به منظور افزابش دانش، مهارت ها ونگرش های حرفه ای معلمان است، با این هدف که به بهبود یادگیری دانش آموزان منجر شود.از سویی مهارت های بهره گیری ازفناوری از ضرورت های محیط های آموزشی نوین است. با رشد و توسعه رسانه، ابزارها و فناوری های گوناگون، فرآیند آموزشپیچیده تر شده است. تلاش هایی که برای دستیابی به توانایی مناسب در بهره گیری از ابزارهای فناورانه در محیط های آموزشی میشود، درواقع با شناسایی مهارت ها و تجربه های ارزشمندی میسر است که برای معلمان ارزش حرفه ای بالایی دارد از سوی دیگرتحول ایجاد شده در محتوای سواد، در واقع این مفهوم را به کلی دگرگون ساخته است، به نحوی که سواد خواندن و نوشتن به تنهایینمی تواند نیازهای انسان معاصر را برای زندگی در جامعه اطلاعاتی فراهم سازد .از این رو توانایی بهره گیری از فناوری در آموزشهای حرفه ای امری (سواد اطلاعاتی) ضروری است و معلمان نیاز دارند تا با کاربردهای تخصصی فناوری به منظور تسهیل جریانآموزش و اثربخشی آن آشنا شوند.