نقش دانشگاه ها در آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش قرقیزستان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 82

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LESOI01_155

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

فلسفه معلمی این است که او در دانشگاه تربیت شود، زیرا او می خواهد عامل اصلی تربیت نیروی انسانیهر جامعه باشد . بهره مندی نیروهای هر سازمان از مهارت و تخصص در زمینه های گوناگون، مهمتریننیاز سازمانها به حساب می آید. آموزش همواره به عنوان وسیله ای مطمئن در جهت بهبود کیفیتعملکرد و حل مشکلات سازمان مدنظر قرار می گیرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش دانشگاه هادر آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش قرقیزستان بوده است. برای انجام این پژوهش از روش مطالعهکیفی، مطالعات کتابخانه ای، بررسی طرح های دولت قرقیزستان و مقالات اینترنتی استفاده شده است .جامعه ی آماری شامل تمامی دانشگاه های قرقیزستان بوده است. با نمونه گیری هدفمند یکی از دانشگاههای بیشکک انتخاب و بررسی های لازم صورت گرفته است. نتایج بیانگر آن بود که فارغ التحصیلان،فعالیت های مختلفی از جمله تدریس در برنامه های آموزشی مدارس، مدیریت در کلاس درس،پشتیبانی از فرایند آموزشی و... تجربه می کنند. فارغ التحصیلان صلاحیت های عمومی و تخصصیمختلفی را کسب می کنند. دانشگاه های آموزش دهنده معلمان باید امکانات مختلفی برای آموزشعمومی و تخصصی داشته باشند.

Authors

محمود مرادی

دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران