بررسی تاثیر پیوند آموزش با جامعه؛ سازمان ها و صنایع

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LESOI01_156

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

پیوندآموزش با سازمان ها و بهره وری بالاتربرنامه های آموزشی سازمان مستقیما عملکرد کارکنان آن سازمان وصنایع را افزایش می دهد و آنها را بهمهارت های مورد نیاز در سمت خود مجهز می کند و یاد می گیرند که از تجهیزات و منابع سازمان به خوبی استفاده کنند و خسارت و ضایعاتکمتری داشته باشند و در نتیجه محصولات یا خدمات با کیفیت مطلوب ارائه می دهند.پس لازم است هر سازمانی بر روی آموزش منابع انسانیخود مانند کاشتن یک درخت سرمایه گذاری کندهمه سازمان ها وصنایع تلاش می کنند که سال جدیدشان نسبت به سال قبل بهتر باشد؛ حرکترو به جلوی سازمان تنها زمانی ممکن می شود که تمام اعضای آن پیشرفت کرده باشند. دستاورد آموزش سازمانی، رشد و پیشرفت کارکنانسازمان است و به دنبال آن، سازمان هم پیشرفت خواهد کرد. آموزش سازمانی به معنی تقویت و سرمایه گذاری روی این منبع مهم است کهنتایج فوق العاده ای به همراه خواهد داشت. اهمیت آموزش سازمانی به اندازه ای است که بعضی از کمپانی ها مثل: مک دونالد، فورد، موتورولا وزیراکس موسسات آموزشی و دانشگاه های مخصوص به خودشان را توسعه داده اندروش تحقیق به صورت کتابخانه ای ومطالعه اسناد ومقالات معتبرمی باشد و هدف پژوهش حاضر نیز بررسی تاثیر پیوند آموزش با جامعه؛سازمان ها و صنایع است. که درنتیجه بهبود عملکرد سازمان وصنایعودرنهایت پیشرفت جامعه را به دنبال خواهدداشت.

Authors

محمدرضا کارگرشهری

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم وتربیت. واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاداسلامی، تربت حیدریه، ایران