بررسی تاثیر عمر قطعات بر قابلیت اطمینان توربین های بادی با استفاده از مدلسازی مارکوف

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 121

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GIICONF01_053

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

این مقاله به بررسی تاثیر افزایش عمر قطعات بر قابلیت اطمینان توربین های بادی با استفاده از مدلسازی مارکوف می پردازد. در ابتدا نرخ خرابی متغیر با زمان هریک از اجزای تشکیل دهنده توربین با استفاده از تابع توزیع احتمال ویبول محاسبه می شود، سپس با در نظر گرفتن اجزای اصلی توربین مانند پره های روتور، ترمز هوایی، ژنراتور و ... زنجیره مارکوف تشکیل شده و معادلات دیفرانسیل مربوط به آن حل می گردد. در ادامه، با اعمالمدل برای دو نمونه توربین آلمانی و دانمارکی، قابلیت اطمینان آنها محاسبه و مقایسه شده است و تاثیر تغییر پارامترهای تابع توزیع ویبول بر افزایش قابلیت اطمینان توربین ها نیز بررسی گردیده است. نتایج نشان می دهد که مدلسازی مبتنی بر زنجیره مارکوف و محاسبه نرخ خرابی متغیر، روشی دقیق برای ارزیابی قابلیت اطمینان توربین های بادی به شمار می رود.

Authors

محمد مهدی نصیری

مهندسی برق، دانشکده مهندسی و فناوری، دانشگاه مازندران، ایران

سید یوسف موسی زاده موسوی

مهندسی برق، دانشکده مهندسی و فناوری، دانشگاه مازندران، ایران

سید سعید حیدری یزدی

مهندسی و علم داده، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه نور سلطان نظر بایف، قزاقستان