بدعت ها و انحرافات بهائیت و صوفیه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 106

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RIGHTSCONF02_093

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1402

Abstract:

در بحث مقایسه بهائیت و صوفیه در ایجاد بدعت ها و انحرافات به وجود آمده توجه به چند نکته کلیدیضروری است. در کنار فقدان منابع و اسناد ضروری در خصوص موضوع بحث خصوصا امکان محدود مطالعهمتون بهائی واصلاحات و استدلال های متصوفه در تایید جریان حرکتی خود وجود سنگ میزانی چونشریعت شیعی اثنی عشری برای بیان فصل الخطاب این مقاله امری ضروری و کلیدی است. بابیت که خودریشه در جریان شیخیه داشته از باورهای شیعی استفاده شایان برده خصوصا در بحث ظهور مهدی (عج) قلمفرسایی ها نموده تا بدانجا که میرزا حسینعلی نوری ملقب به بهاء الله در ابتدا مدعی مهدویت شده و سپسبهائیت را بنیان نهاده و خود را پیامبر نامید. این جریان به صورتی نه چندان هماهنگ اما با شباهت فراواندر برخی بزرگان صوفیه دیده شده که حتی خود را بزرگتر و برتر از پیامبر دانسته اند. این پژوهش بارویکردی جامعه شناختی تحلیلی به دنبال بررسی بدعت ها و انحرافات بهائیت و صوفیه بوده که با رویکردیتاریخی مورد بررسی قرار گرفته و از نظر هدف جزو پژوهش های نظری بوده و به لحاظ ماهیت و روش کار ،در ردیف پژوهش های تاریخی قرار میگیرد و به روش توصیفی تحلیلی تنظیم گردیده است.

Authors

حسین جعفری

دانش آموخته دکتراتاریخ اسلام، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی ، شاهرود، ایران

مرتضی حجتی نسب

دانش آموخته کارشناسی ارشد، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی ، شاهرود، ایران

الهام لطفیان

دانشجو دکتراتاریخ اسلام، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی ، شاهرود، ایران