برآورد ارزش اقتصادی بازیافت پسماندهای آلی درشهرکرمانشاه

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 700

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NATURE01_869

تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1392

Abstract:

درشهرکرمانشاه سالانه 200هزارتن زباله تولید می شود که سرانه تولید هرشهروند 1/6 کیلوگرم می باشد که ازاین مقدار سالانه حدود 95هزارتن دربخش خصوصی مورد بازیافت قرارمیگیرد و حدود 50هزارتن از آن کودکمپوست تولید میشود پژوهش حاضرباهدف براورد ارزش اقتصادی بازیافت پسماندهای آلی و تولید کودکمپوست توسط بخش خصوصی درشهرکرمانشاه انجام شد هاست اطلاعات مورد نیاز ازطریق تکمیل پرسشنامه ازبخش خصوصی درطول سال 90 استخراج شده است به منظور تحلیل اقتصادی ازشاخصهای اقتصاد مهندسی هزینه فایده استفاده شد بعدازبراورد هزینه درامد و منافع نتایج با استفاده ازشاخص های ارزش حال خالص نسبت منفعت به هزینه دوره بازگشت و سرمایه مورد تحلیل قرار گرفت نتایج تحقیق نشان داد که ارزش حال خالص واحد مورد مطالعه مثبت و بزرگتر ازصفر است و نسبت منفعت به هزینه بزرگتر ازیک براورد شد که نشان دهنده سودآوربودن واحد تولیدی می باشد.

Authors

شکوفه سلیمانزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز کرج، ا

وحید عزیزی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز کرج، ا

الهام عبدی

کارشناس اقتصادکشاورزی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بخشوده، محمد. اکبری، احمد (1388)؛ اقتصاد تولید و کاربرد آن ...
 • نقوی، رضا. حسنی، افسانه (1386)؛ بررسی طرح های تفکیک در ...
 • جعفر زاده، نعمت الله. افشاری، یلدا (1383)؛ ارزیابی اقتصادی بازیافت ...
 • ززولی، محمد علی. باقری اردبیلیان، مریم. قهرمانی، اسماعیل. قربانیان اله ...
 • سعیدنیا، احمد. (1382)؛ کتاب سبز شهرداری: مواد زائد جامد شهری، ...
 • سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان (1386)؛ کنترل ...
 • سلطانی، غلامرضا (1386)؛ اقتصاد مهندسی، چاپ دهم، شیراز: انتشارات دانشگاه ...
 • شرکت بازیافت مواد و تولید کود آلی کرمانشاه. (1391)؛ قابل ...
 • صفا، مهیار. قفقازی، لاله (1386)؛ تولید کمپوست گامی در جهت ...
 • صدرالاشرافی، مهریار (1387)؛ اصول مدیریت و مدیریت کشاورزی، چاپ پنجم، ...
 • عبدلی، محمدعلی، (1380)؛ بازیافت و دفع مواد زاید جامد شهری؛ ...
 • عبدلی، محمد علی. حق اللهی، علی (1390)؛ ویژگی های پردازش ...
 • عبدلی م. و قاضی زاده م (1386)؛ ارزیابی توانایی انطباق ...
 • عزیزی، م (1384) کاهش تلفات پس از برداشت محصولات باغبانی، ...
 • فرمحمدی، سیف اله. عمرانی، قاسم علی، آذرکمند، سحر (1386)؛ بررسی ...
 • کریم زادگان ح.، شیدایی م. وامین افشار ن. (1383)؛ ارزشیابی ...
 • منظور، د. اسدی، ح. (1385)؛ تحلیل هزینه_فایده صادرات گاز ایران ...
 • منوری، م. عابدی، ز. قره بخش، 5. (1387)؛ ارزشیابی اقتصادی ...
 • Afroz, Rafia. Hanaki, Keisuke. Hasegawa -Kurisu, Kiyo (2009), Willingness to ...
 • Afroz, Rafia. Masud, Muhammad Mehedi.(2011), Using a contingent valuation approach ...
 • Amelia L. CraighillT Jane C. Powell, 1996.Lifecycle assessmen and economic ...
 • Caevel, B. and Buekens, _ (2 000);Material recycling. in: Nat ...
 • Galveston, H., (2009).Organic weste best managmet practices. R 'W' Beck, ...
 • HICPAC (Centers for Disease Control and Prevention. Healthcare Infection Control ...
 • Jin J., Zishi W., Shenghong R.(2006), Comparison of contingent valuation ...
 • Magrinho A, Didelet F, Semiao V.(2006); Municipal Solid Waste Disposal ...
 • Mc Harry, J., (1993). Reuse Repair Recycle. gaia Books Ltd, ...
 • Yuan H, Wang L, Su F, (2006); Urban Solid Waste ...
 • _ Agricultural Economics _ _ University, Karaj Branch, Iran _ ...
 • نمایش کامل مراجع