ارزیابی ظرفیت مراتع در تنوع بخشی منابع درآمدی (مطالعه موردی: مراتع چشمه خان، جاجرم)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-10-32_009

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

نگاه تک بعدی به اکوسیستم های مرتعی از منظر تولید علوفه، سبب تخریب عرصه ها و کاهش توان مراتع برای تولید علوفه شده است. رویکرد متنوع سازی فعالیت های اقتصادی، راهکار مناسبی در راستای کاهش اثرات منفی استفاده تک منظوره از مراتع است. تحقیق حاضر، در مراتع چشمه خان از توابع استان خراسان شمالی انجام شده است. در این تحقیق، ضمن تعیین شایستگی مرتع برای استفاده چندمنظوره با استفاده از دستورالعمل پیشنهادی ارزانی، برای بهره برداران نماینده نیز ترکیب بهینه منابع درآمدی با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی خطی تعیین شده است. نتایج شایستگی برای چرای دام نشان داد که ۷/۴۴% از سطح منطقه دارای شایستگی متوسط، ۶۶/۴۳% دارای شایستگی کم، از نظر شایستگی برای زنبورداری ۲۳/۱۴% از سطح منطقه دارای شایستگی خوب، ۳۸/۴۹% دارای شایستگی متوسط و ۸۴/۲۴% دارای شایستگی کم و از نظر شایستگی برای برداشت گیاهان دارویی نیز ۲۲/۷% از سطح منطقه دارای شایستگی خوب برای برداشت گیاهان دارویی، ۶۲/۷۱% دارای شایستگی متوسط، ۶/۹% دارای شایستگی کم هستند. نتایج تعیین الگوی بهینه منابع درآمدی نشان داد که بازدهی الگوهای بهینه نسبت به الگوی فعلی برای بهره برداران نماینده به ترتیب ۶/۱۲%، ۸/۹%، ۷۱/۱۱% و ۲۵/۳۰% افزایش نشان می دهد.

Keywords:

الگوی بهینه , شایستگی مرتع , مدل برنامه ریزی ریاضی خطی

Authors

لادن اصغرنژاد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

قدرت اله حیدری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

حسین بارانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اسماعیل شیدای کرکج

گروه مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

علی حسینی یکانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری