عوامل موثر بر شکلگیری طبقات فقیر در ایران (رویکرد داده های شبه تابلویی)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EPYA-11-21_002

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1402

Abstract:

فقر به عنوان یکی از معضلات اجتماعی-اقتصادی، مانع از رسیدن جوامع به رشد و توسعه پایدار می شود. از این رو، کاهش فقر یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. لازمه اجرای سیاست های کاهش فقر، شناخت فقر و عوامل موثر بر آن است. لذا در این مطالعه، ابتدا خط فقر نسبی در سطح استان و به تفکیک شهر و روستا، با روش ۵۰ درصد میانگین مخارج خانوار و استفاده از ریز داده های طرح هزینه-درآمد مرکز آمار ایران برای ۳۸۳۰۳ خانوار در سال ۱۳۹۲ محاسبه شد. سپس بر اساس خط فقر محاسباتی، خانوارهای فقیر شناسایی و تحلیل دادهای شدند. پردازش اولیه دادهها نشان داد که در برنامههای فقر زدایی باید به مسئله آمایش سرزمین توجه شود.در مرحله بعد، الگوی مورد مطالعه، جهت بررسی عوامل موثر بر احتمال ورود یا خروج از چرخه فقر با روش حداکثر درستنمایی برآورد شد. نتایج برآورد مدل لاجیت داده های شبه تابلویی با اثرات تصادفی، نشان داد که زن بودن سرپرست خانوار اثر معناداری بر فقر دارد. متغیرهای سال های تحصیل و وضعیت درآمدی سرپرست خانوار، تعداد افراد باسواد و تعداد افراد شاغل خانوار اثری معنادار بر احتمال خروج از فقر دارند. بین بعد خانوار و احتمال فقیر شدن، رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین زندگی در مناطق شهری و احتمال فقیر شدن نیز رابطه مستقیم وجود دارد. تاثیر سن سرپرست خانوار بر فقر U شکل بوده است. یعنی در سال های جوانی و میانسالی احتمال خروج از فقر وجود دارد در حالی که با ورود به دوران پیری احتمال قرارگیری در دایره فقر افزایش مییابد. بنابراین، پیشنهاد می شود که در برنامههای فقرزدایی به افراد مسن به ویژه زنان سرپرست خانوار کم درآمد و بدون درآمد توجه ویژهای شود.

Keywords:

Authors

کمال غضنفری اقدم

M.A student in Economics at University of Mazandaran

زهرامیلا علمی

Professor in University of Mazandaran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابراهیم پور، سمانه (۱۳۹۰). تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر فقر ...
 • ابراهیم پور، سمانه. و علمی، زهرا (میلا) (۱۳۹۲). "تعیین کننده ...
 • باقری، فریده. حیدری، خلیل. دانش پرور، نیما. کاوند، حسین. و ...
 • پورقربان، محمدرضا (۱۳۸۷). نقش مالیات و یارانه در کاهش فقر ...
 • پیرائی، خسرو. و شهسوار، محمدرضا (۱۳۸۸). "بررسی وضعیت فقر در ...
 • حسن زاده، علی (۱۳۷۹). "بررسی عوامل موثر بر فقر: مطالعه ...
 • بررسی تطبیقی عوامل موثر بر فقر خانوارهای دارای سرپرست شاغل و غیرشاغل شهری کشور [مقاله کنفرانسی]
 • حیدری، خلیل. فرامرزی، ایوب. قصوری، شکوفه. و ایرا، عبدالرحیم (۱۳۹۴). ...
 • خالدی، کوهسار. و پرمه، زورار (۱۳۸۴). "بررسی وضعیت فقر در ...
 • خداداد کاشی، فرهاد. باقری، فریده. حیدری، خلیل. و خداداد کاشی، ...
 • راغفر، حسین. و باباپور، میترا (۱۳۹۳). "تجزیه و تحلیل رفتار ...
 • سالاری، محمد جعفر (۱۳۹۵). "بررسی مقایسه ای فقر در هشت ...
 • عرب مازار، عباس. و حسینی نژاد، سید مرتضی (۱۳۸۳). "عوامل ...
 • علمی، زهرا (میلا). و علی تبار لداری، فهیمه (۱۳۹۱). "اثر ...
 • سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (۱۳۸۱). ترجمه گزارش توسعه جهانی ...
 • مرکز آمار ایران (۱۳۹۲). داده های طرح هزینه- درآمد خانوار ...
 • مهریار، امیرهوشنگ (۱۳۷۳). "فقر: تعریف و اندازه گیری آن". مجله ...
 • نجفی، بهاالدین. و شوشتریان، آشان (۱۳۸۶). "برآورد خط فقر، اندازه ...
 • Achia, T. N. Wangombe, A. & Khadioli, N. (۲۰۱۰). "A ...
 • Atkinson, A. B. (۱۹۸۹). Poverty and Social Security, Harvester Wheatsheaf ...
 • Biyase, M. and Zwane, T. (۲۰۱۷). "An Empirical Analysis of ...
 • Caglayan, E. Kosan, N. I. & Astar, M. (۲۰۱۲). "An ...
 • Deaton, A. (۱۹۸۵). "Panel Data from a Time Series of ...
 • Garza-Rodriguez, J. (۲۰۱۵). "The Determinants of Poverty in the Mexican ...
 • Geda, A. Jong, N. & Kimenyi, M.S. (۲۰۰۵). "Determinants of ...
 • Ghazouani, M. & Goaied, S. (۲۰۰۱). "The Determinants of Urban ...
 • Haddad, K. G. (۲۰۱۷). "Parents Decision on Child Labor and ...
 • Mincer, J. (۱۹۵۸). "Investment in Human Capital and Personal Income ...
 • Mincer, J. (۱۹۷۴). Schooling, Experience and Earning, New York, Columbia ...
 • Mok, T. Y. Gan, C. & Sanyal, A. (۲۰۰۷). "The ...
 • Ravalion, M. (۱۹۹۶). "Issues in Measuring and Modeling Poverty". Economic ...
 • Rowntree, B. S. (۱۹۰۱). Poverty: a Study of Town Life, ...
 • Sen, A. K. (۱۹۸۷). Commodities and Capabilities: Professor Dr. P. ...
 • Townsend, P. (۱۹۸۵). "A Sociological Approach to the Measurement of ...
 • نمایش کامل مراجع