مقایسه کیفیت رابطه مادر-کودک و مهارت خود نظم دهی خشم بین مادران دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی-نقص توجه و عادی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-5-4_002

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: طبق شواهد پژوهشی، مهارت های شناختی-رفتاری مادران و تعاملات کودکان با مادران شان در بروز اختلال بیش فعالی-نقص توجه سهم بیشتری دارند. بر این اساس، پژوهش حاضر به منظور مقایسه کیفیت رابطه مادر-کودک و مهارت خود نظم دهی خشم بین مادران کودکان دارای اختلال بیش فعالی-نقص توجه و عادی انجام شد. روش: روش پژوهش علی-مقایسه ای بود. چهل و دو کودک دارای اختلال بیش فعالی-نقص توجه هفت تا دوازده سال با روش نمونه گیری در دسترس از بین دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز مشاوره و چهل کودک عادی هفت تا دوازده سال هم به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از بین دانش آموزان عادی درشهر تهران انتخاب شدند و مادران آنان به پرسشنامه ها پاسخ دادند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های رابطه مادر-کودک و خود نظم دهی خشم جمع آوری و به وسیله آزمون t استودنت تحلیل شدند. نتایج: یافته ها نشان داد که بین کیفیت رابطه مادر-کودک و مهارت خود نظم دهی خشم در دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی-نقص توجه و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. سبک تعاملی پذیرش و مهارت خود نظم دهی خشم در مادران دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی-نقص توجه کمتر از مادران دانش آموزان عادی بود و سبک های تعاملی ناکارآمد طرد، سهل گیری و بیش حمایت گری در مادران دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی-نقص توجه بیشتر از مادران دانش آموزان عادی بود.(۰۱/۰>P) بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که در سبک های تعاملی ناکارآمد طرد، سهل گیری و بیش حمایت گری، کودکان دارای اختلال بیش فعالی-نقص توجه نمی توانند الگوهای رفتاری مناسب را درونی سازی کنند و توانایی کنترل رفتارهای تکانشی و فرآیندهای ذهنی را تجربه نمی کنند. لذا پیشنهاد می شود به منظور پیشگیری و درمان سبک های تعاملی کارآمد و مهارت خود نظم دهی خشم مادران تقویت گردد.

Keywords:

Mother-Child Relationship , Anger Self-Regulation , ADHD , رابطه مادر-کودک , مهارت خودنظم دهی خشم , اختلال بیش فعالی-نقص توجه

Authors

اصغر جعفری

گروه روان شناسی دانشگاه کاشان، ایران

مهستی صمدی جواهری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

فاطمه حسامپور

دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشگاه کاشان، کاشان، تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • References:۱. EG. W. The prevalence of DSM-IV attention-deficit/hyperactivity disorder: a ...
 • Sadock, BN. J., Sadock. V. A. & K. attention-deficit/hyperactivity disorder: ...
 • Figueras A, Muro P, Calderon C CL. Information about Attention ...
 • Barkley RA. Issues in the diagnosis of attention-deficit/hyperactivity disorder in ...
 • Kaplan HI SB. . Synopsis of psychiatry: Behavioral sciences. Williams ...
 • Giedd, J .N., Blumenthal, J., Molloy, E.,& Castellanos FX. Brain ...
 • Alijani A RM& GS. The effectiveness of mother’s cognitive- behavioral ...
 • Bakhshayesh A MR. Effectiveness of Play Therapy on the Reduction ...
 • Soreff SADHD. Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder. Med Spec psychiatry child. ...
 • RA B. Attention-deficit hyperactivity disorder: A clinical workbook. Medifocus_com Inc; ...
 • DK. The effect of behavioral parent training on improving the ...
 • Barkley RA E. Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis ...
 • Bussing R, Zima BT, Mason DM, Meyer JM, White K ...
 • Popov LM IR. Parent-Child Relationship: Peculiarities and Outcome. Rev Eur ...
 • Schilling CM, Walsh A YI. ADHD and criminality: A primer ...
 • K. C-H. Child–Parent Relationship Therapy for Adoptive Families. Fam Journal. ...
 • Homauni M, Mariani BM, Yaacob SN AM. Parent-child relationship and ...
 • Johnston C. Parenting in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Clin ...
 • B B. Comparing personality traits in mothers of ADHD and ...
 • F M-M. ۱۹. Michaeli-Monee F. Structural relationships between psychological well-being ...
 • Muris P, Meesters C van BA. Assessment of anxious rearing ...
 • Barry CM, Nelson L, Davarya S US. Religiosity and spirituality ...
 • LJ S. Hostility in cases of essential hypertension. Am J ...
 • Block EB. Adult attachment styles, children’s self – competence and ...
 • Ghanbari S., Nadali H. SMP. Relationship between parenting styles and ...
 • Goodwin T, Pacey K GM. Children:Violence prevention in preschool settings. ...
 • Sukhodolsky DG, Kassinove H GB. Cognitive-behavioral therapy for anger in ...
 • Bornmann BA, Mitelman SA B DA. Psychotherapeutic relaxation: How it ...
 • S S. Relational aggression among preschoolers. Clin Psychiatry Psychol. ۲۰۰۷;۱۳(۳):۲۶۴–۷۱ ...
 • Anderson CA BB. Human aggression. Annu Rev Psychol. ۲۰۰۲;۵۳(۱):۲۷–۵۱ ...
 • Crick NR GJ. Relational aggression, gender, and social-psychological adjustment. Child ...
 • BW L. Anger in our age of anxiety: What clinicians ...
 • A N. The Efficacy of Anger Management Training on Adjustment ...
 • Taylor JL NR. Anger treatment for people with developmental disabilities: ...
 • Lindel Field G. Controlling Anger, Translated by: Shamsi poor, H. ...
 • Belva B.C. MJ. An examination of specific daily living skills ...
 • نمایش کامل مراجع