بررسی تاثیر بازی های نمایشی بر رشد اجتماعی و عزت دانش اموزان ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPCDSTS02_050

تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1402

Abstract:

هدف کلی این پژوهش تاثیر بررسی بازیهای نمایشی بر رشد اجتماعی و عزت نفس دانش اموزان ابتدایی بود.به همین منظور،با اجرای یک پژوهش براساس جدول کرجسی ومورگان ۱۴۰ نفربرآورد شد که به صورت نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید و همچنین پرسش نامه هایی طرح شد و بین مدارس توزیع شد به منظوراجرای پرسشنامه به مدرسه مشخص شده مراجعه شد و بیان اهداف پژوهش بیان شد.

Authors

مرضیه جهاندیده

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی،واحد رسالت (ایرانشهر)، دانشگاه فرهنگیان،استان سیستان بلوچستان،ایران

امین ملازهی

دکتری تخصصی برنامه درسی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان

حسین دامنی

دکتر مدیریت آموزشی ، گروه تربیتی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان ، زاهدان ، ایران