بررسی نقش میانجی استحکام ایگو در رابطه بین رفتارهای خودآسیب رسان و احساس تنهایی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر بجنورد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRPE-6-68_016

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی استحکام ایگو در رابطه بین رفتارهای خودآسیب رسان و احساس تنهایی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر بجنورد می باشد. برای دستیابی به این هدف نمونه ای مشتمل بر ۱۵۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس برای این پژوهش انتخاب و پرسشنامه های پرسشنامه روانی اجتماعی نیرومندی من، مقیاس احساس تنهایی (راسل، ۱۹۹۶) و پرسشنامه خودآسیب رسانی عمدی را تکمیل کردند. در نهایت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss ۲۵ نشان داد استحکام ایگو نقش میانجی در رابطه بین رفتارهای خودآسیب رسان و احساس تنهایی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر بجنورد ایفا می کند و فرضیه اصلی پژوهش تایید می شود.

Authors

مریم اردبیلی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، ایران (نویسنده مسئول)

نسرین آزغ

کارشناسی ارشد علوم تربیتی، گرایش برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی آزاد شهر، ایران

فاطمه رحمانی

کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، بجنورد، ایران