کیفیت آموزش مهندسی از دیدگاه تحلیل محتوای مقالههای منتشر شده در فصلنامه آموزش مهندسی ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEE-25-0_004

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

Abstract:

هدف از پژوهش، بررسی وضعیت کیفیت آموزش مهندسی و ارائه راه کارهایی از طریق تحلیل محتوای مطالعات پیشین است. این پژوهش کیفی در دو گام انجام شده است. در گام نخست، با به کارگیری روش مروری حیطه ای منابع مطالعاتی از پایگاه مجله آموزش مهندسی ایران از سال ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۲ و با درنظرگرفتن کلیدواژه های تخصصی ۳۱ مقاله گزینش شدند. سپس، منابع گزینش شده با استفاده از تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. یافته های به دست آمده در سه دسته عوامل دروندادی، بروندادی و پیامدی طبقه بندی شدند. عوامل دروندادی، شامل دانشجویان (مسائل فردی و غیرفردی)، برنامه های آموزشی و درسی (ضعف در برنامه های درسی و آموزشی)، سیاست های آموزش عالی (ضعف در سیاستگذاری، ضعف در اجرای سیاست ها)، سیاست های دانشگاه (رهبری ناکارآمد دانشگاه، مدیریت نامناسب دانشگاه)، اعضای هیئت علمی (مسائل در سطح کلاس درس و ورای کلاس درس)، امکانات (ضعف در زیرساخت های سخت و نرم) میشود. عوامل بروندادی، دربرگیرنده اشتغال دانش آموختگان مهندسی (مشکلات شغل یابی و مهاجرت نخبگان مهندسی)، گسست دانشگاه های مهندسی از صنعت (کاستی های دانشگاه و کاستی های صنعت) است. عوامل پیامدی، شامل تاثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی و شرایط اقتصادی و سیاسی بر اشتغال دانش آموختگان مهندسی است. در پایان، پیشنهادهای اجرایی برای تجدیدنظر در سیاست ها و ارتقای کیفیت آموزش مهندسی پیشنهاد شده است

Authors

ابراهیم خدایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

احمد کیخا

دانش آموخته دکتری اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه تهران

زهره صادقی نیا

دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشگاه تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abbasi, E., Kashani, M (۲۰۱۵). To clarify the place of ...
 • ABET. (۲۰۱۱). Criteria for accrediting engineering programs. Accessed Sept. ۱, ...
 • Ackoff, R. L. (۱۹۷۹). The future of operational research is ...
 • Allam, Z. (۲۰۲۰). Demystifying the aspect of quality in higher ...
 • American Society of Civil Engineers. (۲۰۰۸). Civil engineering body of ...
 • Askari, M., Askari, A (۲۰۱۷). A look at student dignity, ...
 • Barber, J. P., & Walczak, K. K. (۲۰۰۹). Conscience and ...
 • Bazargan, A (۲۰۱۲). From bureaucratic evaluation and ranking to collaborative ...
 • Bazargan, A (۲۰۲۱). Rethinking continuous quality assessment in Iran’s higher ...
 • Bitsch, V. (۲۰۰۵). Qualitative research: A grounded theory example and ...
 • Dadvar, A., Manteghi, M & Bagheri, A (۲۰۱۵). Identifying critical ...
 • Deming, W.E. (۱۹۸۶), Out of the crisis, MIT CAES, Cambridge, ...
 • Deming, W.E. (۱۹۹۳), The new economics for industry, education and ...
 • Elassy, N. (۲۰۱۳). A model of student involvement in the ...
 • Eslami, M., Towhidi, N., Maralani, P., Hejazi, J., Daneshi, Gh., ...
 • Eslami, M., Towhidi, N., Maralani, P., Hejazi, J., Daneshi, Gh., ...
 • Eslami, M., Towhidi, N., Maralani, P., Hejazi, J., Daneshi, Gh., ...
 • Flood, R.L. (۱۹۹۹), Rethinking the fifth discipline: learning within the ...
 • Hadavand, S (۲۰۱۰). Management of comprehensive quality in engineering educational ...
 • Hadavand, S., Sadeghiyan, Sh (۲۰۰۸). Indecision About cooperation between government, ...
 • Harvey, L. (۱۹۹۸). An assessment of past and current approaches ...
 • Heydari, H., Ataei, Sh & Mirzazadeh, A (۲۰۲۲). Quality accreditation ...
 • Houston, D. (۲۰۰۸). Rethinking quality and improvement in higher education. ...
 • Keykha, A (۲۰۲۲). Analysis of causes of unemployment of graduates ...
 • Keykha, A, Towfighi, J (۲۰۲۱). Redefining the role of faculty ...
 • Keykha, A., Ezati, M (۲۰۲۱). Identifying factors hindering ecosystem development, ...
 • Keykha, A., Ezati, M., & Khodayari, Z. (۲۰۲۲). Identification of ...
 • Komotar, M. H. (۲۰۲۰). Discourses on quality and quality assurance ...
 • Mahammadi, R., Parand, Korosh & Pourabbas, A (۲۰۰۷). Designing and ...
 • Maralani, P. (۲۰۲۱). Investigation the significant reduction in engineering applicant, ...
 • McMasters, J., & Matsch, L. (۱۹۹۶). Desired attributes of an ...
 • Meghdari, A., Salahi Moghaddam, S (۲۰۰۷). Humanities and arts: effective ...
 • Memarian, H (۲۰۱۱). Accreditation process of Iran s engineering education ...
 • Memarian, H (۲۰۱۲). Deficiencies of Iran s engineering education programs, ...
 • Memarian, H., Memarian, A & Mohasel Afshar, E (۲۰۲۰). Investigating ...
 • Midgley, G. (۲۰۰۰), Systemic intervention: philosophy, methodology, and practice, Kluwer ...
 • Mirshekari, F., Shahraki, M (۲۰۲۳). Identify and prioritize factors influencing ...
 • Mohammadi, M., Banakar, F (۲۰۱۱). Assessments of telecommunication students based ...
 • National Academy of Engineering. (۲۰۰۴). The engineer of ۲۰۲۰: visions ...
 • Pardakhtchi, M., Faraji, A & Hasanzadeh, S (۲۰۱۱). Investigating difficulties ...
 • Parker, M., & Jary, D. (۱۹۹۵). The McUniversity: Organization, management ...
 • Phon, D. N. E., Ali, M. B., & Abd Halim, ...
 • Prakash, G. (۲۰۱۸). Quality in higher education institutions: Insights from ...
 • Qalibafan, M (۱۹۹۹). A look at educational and research programs ...
 • Rinaldi, C., Cavicchi, A., Spigarelli, F., Lacchè, L., & Rubens, ...
 • Sadeghi, N. Farahani, M., Kamarehei, M (۲۰۱۴). The role of ...
 • Sadeghmand, F., Mohamadi, R & Zamanifar, M (۲۰۱۷). Internal evaluation ...
 • Shanahan, P., & Gerber, R. (۲۰۰۴). Quality in university student ...
 • Sheppard, S., Macatangay, K., Colby, A., Sullivan, W. M., & ...
 • Shirani, E., Zohoor, H., Yaghoubi, M., Amirzade, S & Taashakori, ...
 • Sotudeh Gharebagh, R., Gorji Kandi, S & Masoumi Godarzi, S ...
 • Towfighi, J., Nourshahi, N (۲۰۱۳). Strategies for strengthening the university ...
 • Ulrich, W. (۲۰۰۱). The quest for competence in systemic research ...
 • Uyarra, E. (۲۰۱۰). Conceptualizing the regional roles of universities, implications ...
 • Van Coller, H. P. (۲۰۱۶). Perspectives on afrikaans as a ...
 • Van Kemenade, E., Pupius, M., & Hardjono, T. W. (۲۰۰۸). ...
 • Vasefian, F., Seyedi, M & Keshavarzi, M (۲۰۲۱). Designing curriculum ...
 • Wilkinson, D. (۲۰۰۰). An examination of the costs and benefits ...
 • Wolcott, H. F. (۲۰۰۸). Writing up qualitative research. Sage Publications ...
 • Yaghoubi, M., Motahharinejad, H & Davami, P (۲۰۱۲). Requirements of ...
 • Yaqoubi, M., Karmi, Gh & Taheri, M (۲۰۰۱). Comparing the ...
 • Yazdanpanah, M., Hassani, M & Galavandi, H (۲۰۲۲). Assessing the ...
 • Zarghami, H., Jafari, M & Izadkhah, S (۲۰۲۲). Identifying, prioritizing ...
 • Zeynal, H., Mansoorzadeh, Sh (۲۰۱۸). Engineering education quality assessment using ...
 • Zeynal, H., Mansoorzadeh, Sh (۲۰۱۹). Outcome-based subject outline: an effective ...
 • نمایش کامل مراجع