اثر افزودن نانو الیاف سیلیکا همراه با دوده بر خواص مکانیکی آمیزه لاستیکی لاینرهای آسیاب گلوله ای معادن بر پایه NR/BR

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMT02_021

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

Abstract:

در این پژوهش، اثر استفاده از نانو الیاف سیلیکا به همراه دوده بر خواص مکانیکی آمیزه لاستیکی لاینر آسیاب گلوله ای سنگ آهن در راستای افزایش ساعت کارکرد لاینرهای لاستیکی بررسی شد. بدین منظور ابتدا یک آمیزه شاهد بر پایه کائوچوهای NR و BR و ۵۵ قسمت وزنی دوده به همراه سایر اجزای آمیزه کاری در نظر گرفته شد. سپس با توجه به نتایج حاصل از پژوهش های پیشین در زمینه استفاده از نانوسیلیکا در آمیزه های لاستیکی، سه آمیزه لاستیکی با مقادیر ۲، ۳ و ۴ قسمت وزنی نانو الیاف سیلیکا بر پایه آمیزه مبنا طراحی و با شرایط اختلاط مناسب تهیه گردید. آزمون های لازم نیز پس از پخت نمونه های مربوط انجام شد. رفتار آمیزه ها با اندازه گیری خواص پخت، استحکام کششی، درصد ازدیاد طول تا نقطه پارگی، مقاومت سایشی، مقاومت پارگی، سختی و همچنین آزمون برجهندگی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایح به دست آمده حاکی از افزایش قابل توجه کلیه خواص مکانیکی در آمیزه های حاوی نانو سیلیکا نسبت به آمیزه مبنی (فاقد نانو سیلیکا) می باشد. بیشترین استحکام کششی، مقاومت سایشی و مقاومت پارگی در آمیزه حاوی ۳ قسمت وزنی نانو سیلیکا مشاهده گردید. همچنین آمیزه های حاوی نانو سیلیکا نسبت به آمیزه فاقد نانو سیلیکا درصد ازدیاد طول بسیار بالاتری را نشان داد که در آمیزه حاوی ۴ قسمت وزنی نانو سیلیکا بالاترین عدد بدست آمد. ازسوی دیگر نمونه حاوی ۳ قسمت وزنی نانو سیلیکا بالاترین برجهندگی و کمترین اتلاف را به همراه داشت که نقش موثری در بالا بردن طول عمر لاینر ایفا می کند. نتایج حاصل از کارکرد لاینرهای لاستیکی تولید شده با کامپاند حاوی نانو الیاف سیلیکا حاکی از بهبود قابل توجه کارآیی لاینر با طول عمر بیش از دو برابر گردید که تاییدی بر صحت نتایج آزمون ها می باشد.

Authors

محسن فیروزبخت

کارشناسی ارشد، مهندسی پلیمر، گروه تحقیق و توسعه، تولیدی لاستیک های صنعتی مبارکه (میرکو) ، اصفهان

مطهره سادات لقمانی

کارشناسی ارشد، مهندسی پلیمر، گروه تحقیق و توسعه، تولیدی لاستیک های صنعتی مبارکه (میرکو)، اصفهان