تکنولوژی نوین در ارزیابی اتوماتیک عملکرد فلوکولاسیون در صنایع فرآوری مواد معدنی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMT03_050

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1402

Abstract:

آزمایش های ته نشینی متداول ترین روش جهت تعیین ابعاد تیکنرها و کلاریفایرها و همچنین تعیین عملکرد لختهسازها در صنایعی هستند که بازیابی آب در فرآیند آنها امری حیاتی به شمار می رود. در حال حاضر این آزمایش ها بهروش پرخطا و زمان گیر دستی انجام می پذیرند. در این تحقیق، تکنولوژی نوین ارزیابی اتوماتیک عملکرد لخته سازهابه همراه تعیین مشخصات فنی تجهیزات آبگیری معرفی می گردد. این تکنولوژی در قالب دستگاه تمام اتوماتیک ته نشینیارائه شده است که قادر است کلیه مراحل آزمایش های ته نشینی، از اختلاط دوغاب تا تجزیه و تحلیل نتایج ته نشینی رابه صورت اتوماتیک انجام دهد. نتایج حاصل از مقایسات انجام شده بین روش دستی و اتوماتیک ته نشینی نشان دادند کهداده های حاصل از آزمایش های ته نشینی به روش اتوماتیک دارای صحت و دقت بالاتری نسبت به آزمایش های ته نشینیبه روش دستی هستند.

Keywords:

دستگاه اتوماتیک آزمایش ته نشینی , آبگیری , لخته ساز , دقت و صحت اندازه گیری

Authors

شهرام آقایی

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد، یزد، ایران

آرش طهری

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد ، ایران

سیدمصطفی موسوی نژاد

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد، یزد، ایران

محمدصادق آقایی

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران