طراحی شبکه استنتاج و الگوی گسترش با رویکرد نوین در اکتشاف پتاس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MGMCD02_025

تاریخ نمایه سازی: 11 فروردین 1403

Abstract:

اکتشاف یک فرآیند مرحله ای در پی جویی ذخایر می باشد. در طراحی اکتشافات می توان با استفاده از مدلسازی ذخایر شناخته شده، الگوریتمی را طراحی نمود تا اجرای عملیات اکتشاف و شناسایی نواحی هدف، براساس مراحل ارائه شده در آن صورت گیرد. این مدل، راهنمایی جهت شناسایی مناطق دارای بالاترین و بیشترین احتمال حضور کانی های پتاسیم داراست که برای اولین بار در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از طراحی شبکه استنتاج الگوهای شاهد، دسترسی آسانتر به عنصر پتاسیم می باشد به همین منظور پس از تعریف یک مدل مفهومی مناسب، کلیه مشخصاتی که می توانند به عنوان معیار اکتشافی مورد استفاده قرار گیرند، شناسایی و در قالب یک مدل هدف جمع آوری شدند. سپس اطلاعات مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت دسترسی به نقشه های شاهد و پیشگویی اکتشافی امکان پذیر می گردد. در مرحله بعد همه نقشه های دوتایی تلفیق می گردند تا مناطقی که در آنها همه معیارهای اکتشافی یکدیگر را تایید می کنند به صورت یک نقشه معرفی شوند. نقشه نهایی، محل های احتمالی حضور پتاسیم را به عنوان مناطق هدف مشخص می کند.

Authors

مریم السادات صالح عقیلی

راهبری مجتمع پتاس خوروبیابانک، اصفهان

علی امیری

راهبری مجتمع پتاس خوروبیابانک، اصفهان