بررسی اسطوره های ایران باستان و رهیافت آن در هنر و معماری ایرانی اسلامی (با رویکرد فلسفه اشراق)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE08_200

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

کشور ایران به لحاظ تاریخچه غنی فرهنگی و تمدنی که دارد، نسبت به سایر کشورهایی که دین اسلام به آن ها وارد شده است، همواره تسلط یک فرهنگ جدید را به صورت خام نپذیرفته است، بلکه فرهنگ های جدیدی که وارد شده اند توانسته اند در کنار فرهنگ های قدیم با یکدیگر ترکیب شده و به حیاط خود ادامه دهند. اما در ایران بعد از ورود اسلام و به دلیل قرابت و نزدیکی که بین حکمت ایران باستان و دین اسلام وجود دارد، به خوبی شاهد پیوند خوردن این ریشه ها در حکمت، هنر و معماری دوران ایران اسلامی هستیم، تحقیق پیش رو در تلاش برای نشان دادن پیوند حکمت و اساطیر ایران باستان با حکمت و هنر اسلامی است. از این رو ابتدا به بررسی اساطیر ایران باستان سپس به پیوند آن ها با حکمت اسلامی و در نهایت تاثیر این حکمت بر شکوفایی و تعالی هنر اسلامی به صورت توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است.

Keywords:

اسطوره های ایران باستان , هنر و معماری ایرانی اسلامی , فلسفه اشراق

Authors

مرضیه بهرآسمانی

کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه علم و هنر یزد