بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر وفاداری به برند با نقش واسط دلبستگی عاطفی به برند

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF04_052

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

در عصر حاضر، تمامی صنایع با سرعت فزایندهای در حال پیشرفت هستند و فضای رقابتی پیچیدهای را تجربه می کنند. در محیط های تجاری ، مشتریان در معرض انتخاب تعداد زیادی برند قرار گرفته اند و این امر موجب شده است آنها به راحتی به سمت تغییر برند سوق یابند. علاوه بر این ، آگاهی آنها نسبت به بازار و دسترسی به اطلاعات سبب شده است تا وفاداری کمتری نسبت به برند داشته باشند. با توجه به این شرایط ، وفاداری به برند یکی از چالش ها و ضروریات مهم برای بقا و مزیت رقابتی صاحبان برند می باشد. آنها به منظور تضمین سهم بازار، کاهش هزینه های بازاریابی ، افزایش خرید در آینده، افزایش قدرت سازمان، کاهش حساسیت به قیمت و همچنین افزایش درآمد نسبت به رقبا که از نتایج وفاداری به برند است ، به طور مداوم برای ایجاد روابط طولانی مدت با مشتریان و افزایش وفاداری نسبت به برند و عوامل تاثیرگذار بر آن تلاش می کنند. بازاریابی حسی ، یکی از عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به برند شناخته شده است که موجب می شود مشتری درک و احساس بهتری نسبت به کالا و خدمات داشته باشد و از طریق توصیه های فردی به تبلیغات دهان به دهان بپردازد و در نهایت تبدیل به یک مشتری حامی و وفادار به برند شود. از سوی دیگر، هنگامی که مشتریان نسبت به یک برند دلبستگی عاطفی دارند نوعی وفاداری را ارائه می دهند و تمایل برای فداکاری به برند در آنها افزایش می یابد. لذا دلبستگی عاطفی به عنوان یکی دیگر از عوامل مهم جهت دستیابی به وفاداری شناخته می شود. از این رو، این پژوهش به بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر وفاداری به برند با نقش واسط دلبستگی عاطفی پرداخته است .

Authors

سیده مریم ساداتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

فریبرز رحیم نیا

استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

علیرضا حدادیان

استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران