مدیریت زنجیره تامین در شرایط اقتصادی نامطمئن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF04_098

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

Abstract:

پژوهش حاضر یک پژوهش مروری است که به مدیریت زنجیره تامین در شرایط اقتصادی نامطمئن می پردازد. عدم اطمینان اقتصادی درک شده پیامدهای سیاست اقتصادی خرد و کلان قابل توجهی دارد. به طور خاص، عدم قطعیت در مورد سیاست های پولی و مالی تاثیر زیادی بر کل اقتصاد دارد. عدم قطعیت های سیاستی همیشه نقش مهمی در شکل دهی به نتایج اقتصادی ایفا کرده است ، جهان به هم پیوسته است و آنچه در یک بخش اتفاق می افتد می تواند بر قسمت دیگر تاثیر بگذارد. پیچیدگی به طور قابل توجهی در دنیای امروز افزایش یافته است که به خودی خود منجر به عدم اطمینان بیشتر می شود. شرکت ها سیاست های محافظه کارانه ی بیشتری را در زمانهای عدم قطعیت اقتصادی بالا، زمانی که هزینه وامگیری افزایش می یابد، اجرا می کنند. با گسترش این مسائل و جهانی شدن توجه به به رقابت پذیری در زنج یره تامین ، باید سرلوحه فعالیت ها قرار گیرد. برای اداره صحیح زنجیره تامین لازم است تا نسبت به خدمات عالی به مشتریان، هزینه های پایین و زمان چرخه کوتاه اطمینان حاصل کنیم . امروزه راه حل توانمند رسیدن به مزیت هزینه ای لزوما حجم محصولات و مقیاس اقتصادی نیست ، بلکه مدیریت زنجیره تامین است . توسعه پایدار، اقتصادهای اصلی جهان ایجاد یک زنجیره تامین مدور را به عنوان مسیر اساسی برای شکستن محدودیت های منابع و محیطی ، مقابله با تغییرات آب و هوا و پرورش نقاط رشد اقتصادی جدید در نظر می گیرند بنابراین استفاده از زنجیره ی تامین مدور در شرایط اقتصادی نامطمئن می تواند یک راه کار مناسب باشد..

Authors

زهرا زنبق

دکتری مهندسی کامپیوتر, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،یزد

زهره تشکری

دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترو نیک، دانشگاه آزاد واحد بافق، بافق