پژوهشی در اختلاف قرائت آیه نخست سوره انفال

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QMIU-11-21_003

تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1403

Abstract:

یکی از آیات مورد اختلاف در علم قرائت، آیه اول سوره انفال است. علاوه بر قرائت مشهور «یسئلونک عن الانفال»، به صورت «یسئلونک الانفال» نیز قرائت شده و این اختلاف، سبب اختلاف در تفسیر آیه شده است. جمع آوری مطالب در این پژوهش به روش کتابخانه ای بوده و به شیوه توصیفی- تحلیلی پردازش شده است. پس از بررسی ها مشخص شد که مراد از «یسئلونک»، پرسش از خود انفال است؛ نه حکم انفال. همچنین قرائت «یسئلونک الانفال» با احادیث شیعه و نیز با سیاق آیه موافق بوده و این قرائت به جز شرط تواتر، تمامی شرایط صحت قرائات را دارا است. بنابراین قرائت «یسئلونک الانفال»، چون با نقل واحد روایت شده قابل قبول نیست و طبق اصل لزوم متواتربودن قرآن، مردود شمرده می شود و نمی توان این قرائت را از ناحیه خداوند دانست؛ هرچند سایر شروط قرائت صحیح را داشته باشد و مسند نیز باشد، باز در صورت عدم تواتر حجیت ندارد و نمی توان به عنوان قرآن بودن، به این قرائت به آن نگاه کرد

Keywords:

اختلاف قرائت , تواتر قرآن , آیه نخست سوره انفال : جنگ بدر , حکم انفال

Authors

حجت علی نژاد

دانش آموخته دکتری علوم وقرآ ن وحدیث، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران (نویسنده مسئول)

سید محسن موسوی

استادیار گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، تهران: دفتر مطالعات تاریخ ...
 • ابن العربی، محمد بن عبدالله بن ابوبکر، احکام القرآن، بی ...
 • ابن جنی، عثمان، المحتسب فی تبیین وجوه شواذ القراءات و ...
 • ابن خالویه، حسین بن احمد، مختصر فی شواذ القرآن من ...
 • ابن عطیه، عبدالحق بن غالب، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب ...
 • ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دارصادر، ۱۴۱۴ق ...
 • ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغه، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ...
 • بغدادی، علاء الدین علی بن محمد، لباب التاویل فی معانی ...
 • بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، بیروت: ...
 • ثعلبی نیشابوری، ابواسحاق احمد بن ابراهیم، الکشف و البیان عی ...
 • جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، بیروت: دار احیاء التراث ...
 • جلالوند، بهزاد. حسینی زاده، عبدالرسول. و علوی مهر، حسین. (۱۴۰۱). ...
 • حسینی شیرازی، سید محمد، تقریب القرآن الی الاذهان، بیروت: دارالعلوم، ...
 • حسینی همدانی، سید محمدحسین، انوار درخشان، تهران: کتابفروشی لطفی، ۱۴۰۴ق ...
 • حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، نهایه الوصول الی علم ...
 • حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، قم: انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق ...
 • خویی، ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، قم: موسسه احیاء آثار ...
 • خویی، ابوالقاسم، منهاج الصادقین، قم: مدینه العلم، ۱۴۱۰ق ...
 • راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: ...
 • رامیار، محمود، تاریخ قرآن، تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۴ق ...
 • زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دار الکتب ...
 • سبزواری نجفی، محمد بن حبیب الله، الجدید فی تفسیر القرآن ...
 • سیوطی : لال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، بیروت: دارالکتب ...
 • سیوطی : لال الدین، الدر المنثور فی تفسیر الماثور، قم: ...
 • سیوطی : لال الدین، لباب النقول فی اسباب النزول، بیروت: ...
 • شوکانی، محمد بن علی، فتح القدیر، بیروت: دار ابن کثیر، ...
 • صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم: انتشارات ...
 • صادقی, حسن. (۱۴۰۱). بررسی تطبیقی آیه انفال از دیدگاه مفسران ...
 • طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفترانتشارات اسلامی، ...
 • طباطبایی، سید محمدحسین، قرآن در اسلام، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ...
 • طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، تهران: انتشارات دانشگاه ...
 • طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ...
 • طبری، محمد بن جریر : امع البیان فی تفسیر القرآن، ...
 • طوسی، محمدبن حسن، التبیان فی تفسیرالقرآن، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ...
 • طوسی، محمدبن حسن، تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۴ش ...
 • طیب حسینی، سیدعبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیرالقرآن، تهران: انتشارات اسلام، ...
 • فاضل مقداد : مال الدین مقدادبن عبدالله، کنز العرفان فی ...
 • فخرالدین رازی، محمدبن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث ...
 • فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم: انتشارات هجرت، ۱۴۱۰ق ...
 • فضل الله، سید محمدحسین، تفسیر من وحی القرآن، بیروت: دارالملاک ...
 • فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، تهران: انتشارات الصدر، ۱۴۱۵ق ...
 • قرشی، سید علی اکبر، تفسیر احسن الحدیث، تهران: بنیادبعثت، ۱۳۷۷ش ...
 • قرشی، سید علی اکبر، قاموس القرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش ...
 • قشیری، عبدالکریم بن هوازن، لطایف الاشارات، مصر: الهیئه المصریه العامه ...
 • قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، قم: دارالکتب، ۱۳۶۷ش ...
 • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و ...
 • الماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، بیروت: دارالفکر، ۱۹۶۶م ...
 • مسلم بن حجاج نیشابوری، ابو حسین صحیح مسلم، ارومیه: انتشارات ...
 • مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه ...
 • معرفت، محمدهادی، آموزش علوم قرآن، بی جا: مرکز چاپ و ...
 • معرفت، محمدهادی، تاریخ قرآن، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۶۸ش ...
 • معرفت، محمدهادی، علوم قرآنی، قم: التمهید، ۱۳۸۱ش ...
 • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ش ...
 • موسوی همدانی، سید محمدباقر، ترجمه تفسیر المیزان، قم: دفتر انتشارات ...
 • واحدی، علی بن احمد، اسباب النزول، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۱ق ...
 • نمایش کامل مراجع